ChatGPT trong tuyển dụng: Bí quyết tối ưu hoá sức mạnh của trí tuệ nhân tạo

Sẽ như thế nào nếu một mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT được ứng dụng vào quy trình tuyển dụng? Liệu ChatGPT có thể viết Email, đặt câu hỏi phỏng vấn hay lên lịch tuyển dụng được không? Đâu là những thách thức khi sử dụng ChatGPT trong tuyển dụng? Nghề Nghiệp Việc Làm 24h sẽ giúp...