Quyết định khen thưởng là gì? Làm sao soạn mẫu quyết định khen thưởng đúng chuẩn?

Ngày Đăng:

Quyết định khen thưởng là văn bản quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng làm việc, đồng thời tạo động lực tích cực thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sẽ ra các quyết định khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Vậy quyết định khen thưởng là gì? Có những mẫu quyết định khen thưởng nào? Hãy cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h cập nhật cách viết các mẫu quyết định như mẫu quyết định khen thưởng cán bộ công chức, mẫu quyết định khen thưởng nhân viên, mẫu quyết định khen thưởng cá nhân,… qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Quyết định khen thưởng là gì?

quyết định khen thưởng
Quyết định khen thưởng là gì?

Quyết định là văn bản thể hiện việc các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị, tổ chức. Thông thường quà tặng khen thưởng là quyền lợi vật chất như tiền, xe, chuyến du lịch,…

Xem thêm: Team Bonding là gì, những hoạt động Team Bonding cực vui cho dân văn phòng

Các đơn vị, tổ chức xem quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể là văn bản quan trọng giúp nâng cao năng suất và thúc đẩy hiệu quả công việc. Việc khen thưởng sẽ được thực hiện theo quy trình nhất định, dựa trên các đề xuất từ các bộ phận nhân sự đến quyết định của thủ trưởng đơn vị hay giám đốc công ty. 

Quyết định khen thưởng có ý nghĩa gì?

quyết định khen thưởng
Quyết định khen thưởng có ý nghĩa gì?

Việc khen thưởng đúng người, đúng cách và đúng thời điểm sẽ mang lại nhiều lợi ích như:

 • Tạo động lực và tinh thần đầy tích cực để phấn đấu hơn trong công việc. Nhờ đó hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh và giúp cho đơn vị, tổ chức ngày càng phát triển hơn.
 • Đối với môi trường giáo dục, khen thưởng giúp khuyến khích tinh thần học tập của các bạn học sinh – sinh viên, nhờ đó các bạn học sinh – sinh viên sẽ cố gắng phấn đấu và nâng cao kết quả học tập.
 • Đối với các cơ quan nhà nước, việc ghi nhận những đóng góp của cá nhân, tổ chức sẽ mang đến cho đối tượng khen thưởng cảm giác được tôn trọng và công nhận trong môi trường tập thể.

Xem thêm: Tại sao không nên so sánh nhân viên với nhau? Đâu là kỹ năng quản lý giỏi nên có

Các nguyên tắc khi ra quyết định

 • Khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai và công bằng. Nguyên tắc này giúp quyết định khen thưởng đúng người, đúng thời điểm và mang lại hiệu quả cao.
 • Việc khen thưởng phải đảm bảo tính thống nhất giữa tính chất và hình thức tuỳ thuộc vào sự khác biệt của các đối tượng khen thưởng.
 • Quyết định cần phải có kế hoạch cụ thể để tổ chức rõ ràng và kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban liên quan.
 • Phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng khen thưởng dựa trên việc bình xét các tiêu chí đã được đề ra.
 • Người lao động đang trong thời gian thai sản vẫn có thể được xét duyệt khen thưởng.

Cách viết quyết định khen thưởng đúng chuẩn bạn nên biết

quyết định khen thưởng
Mẫu đúng chuẩn cần viết như thế nào?

Quyết định có nhiều mẫu khác nhau phụ thuộc vào đối tượng khen thưởng và hình thức khen thưởng của đơn vị, tổ chức. Thông thường, các mẫu quyết định sẽ được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp soạn thảo để đảm bảo đúng quy chuẩn của văn bản hành chính.

Sau đây là cách viết quyết định khen thưởng đúng chuẩn:

 1. Quốc hiệu tiêu ngữ: Đặt giữa văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – hạnh phúc

 1. Địa danh và ngày tháng năm lập quyết định khen thưởng: Địa danh là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở.

Ví dụ: TP HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2023 

 1. Quyết định khen thưởng về vấn đề gì: Quyết định khen thưởng viết hoa in đậm, đặt giữa văn bản. Về vấn đề khen thưởng nên viết ngắn gọn để khái quát nội dung khen thưởng của văn bản. 

Ví dụ: 

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Vv Nhân viên xuất sắc nhất năm 2022

 1. Các căn cứ pháp lý và các căn cứ liên quan khác để quyết định bao gồm nội dung, số và điều khoản doanh nghiệp điều chỉnh phù hợp với trường hợp khen thưởng.

Ví dụ:

– Căn cứ quyết định số … về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành vào ngày… ;

– Căn cứ vào quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của giám đốc điều hành số…

– Căn cứ theo quy chế khen thưởng của công ty.

– Xét theo đề nghị của Giám đốc Nhân sự;

– Xét đề nghị của Giám đốc Nhân sự;

 1. Hình thức khen thưởng: Tùy theo chính sách khen thưởng của đơn vị, tổ chức mà văn bản sẽ trình bày hình thức khen thưởng phù hợp. 

Ví dụ: Tiền mặt, xe máy, ô tô, chuyến du lịch,…

 1. Bộ phận phụ trách khen thưởng: Tùy theo cơ cấu đơn vị, tổ chức sẽ có bộ phận phụ trách khen thưởng riêng. Do đó, những bộ phận, phòng ban nào có liên quan trực tiếp việc khen thưởng sẽ được ghi rõ vào phần này. Đồng thời quyết định này cũng được gửi đến cho các bộ phận đó.
 2. Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu: Người có thẩm quyền theo quy định của điều lệ đơn vị, tổ chức sẽ chịu trách nhiệm ký quyết định, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào văn bản. Dấu chỉ được đóng vào văn bản khi nào người có thẩm quyền đã ký và ghi rõ họ trên trên văn bản. 

Khi đóng dấu phải rõ ràng, ngay ngắn và đúng chiều, đúng màu mực con dấu theo quy định. Đồng thời, khi đóng dấu phải trùm con dấu lên 1/3 chữ ký về phía bên trái.

Xem thêm: Chữ ký số là gì? Các quy định về chữ ký số mới nhất hiện nay mà bạn nên biết

Một số lưu ý quan trọng khi soạn quyết định khen thưởng 

Thứ nhất: Ngôn ngữ và cách diễn đạt phải chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Từ ngữ được sử dụng trong mẫu quyết định phải thể hiện đúng và chính xác nội dung cần truyền đạt và không phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau. Trong trường hợp từ ngữ được sử dụng có thể hiểu theo nhiều nghĩa phải giải thích rõ nghĩa được sử dụng trong văn bản.

Thứ hai: Nếu trong văn bản có sử dụng từ ngữ chuyên môn thì phải giải thích.

Thứ ba: Chỉ sử dụng từ viết tắt trong trường hợp thật sự cần thiết và phải giải thích nội dung của từ viết tắt đó ngay tại lần đầu tiên sử dụng trong văn bản. Những từ có nội dung giống nhau sẽ được sử dụng thống nhất trong toàn bộ văn bản.

Thứ tư: Danh sách các tổ chức hoặc cá nhân được khen thưởng phải được ghi rõ ràng, cụ thể, kèm theo chức danh, vị trí hoặc phòng ban làm việc (nếu có).

Các mẫu quyết định khen thưởng phổ biến nhất hiện nay

quyết định khen thưởng
Có những mẫu nào đúng chuẩn hiện nay?

1. Mẫu dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH 

Vv khen thưởng……………………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

– Căn cứ quyết định số … về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành vào ngày… ;

– Căn cứ vào quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của giám đốc điều hành số…

– Căn cứ theo quy chế khen thưởng của công ty.

– Xét theo đề nghị của Giám đốc Nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Khen thưởng đối với các ông/bà sau:

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………..………………

Đã đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ……………. 

Điều 2. Hình thức khen thưởng:…………………………………………………….

Điều 3. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận GIÁM ĐỐC

– Như điều 3 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu: HCNS

2. Mẫu dành cho nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

– Căn cứ Bộ luật lao động;

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty…;

– Căn cứ vào năng lực làm việc và đóng góp của ông Nguyễn Văn A;

– Căn cứ vào xét duyệt thâm niên của ông Nguyễn Văn A;

– Xét đề xuất của Giám đốc Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tuyên dương trong toàn Công ty …….. cá nhân Ông Nguyễn Văn A – Giám đốc kỹ thuật, đã luôn hoàn thành tốt công việc được giao và tất cả sự đóng góp của ông cho sự phát triển của Công ty.

Điều 2: Tặng thưởng cho Ông Nguyễn Văn A chuyến du lịch 6 (sáu) ngày – 5 (năm) đêm tại ……….., với tổng số tiền……….. đồng. Bắt đầu từ …/…/… đến …/…/…

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận GIÁM ĐỐC

– Như điều 3 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu: HCNS

3. Mẫu dành cho tổ chức, cán bộ viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH 

Vv khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua…………………nhiệm kỳ …. – ….

– Căn cứ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…;

– Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

– Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự và Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tuyên dương và tặng bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua……………………………………………………….. nhiệm kỳ …… – ……..….

(Kèm theo danh sách)

Điều 2: Kèm theo Giấy khen mỗi tập thể sẽ nhận được tiền thưởng dựa theo mức thưởng được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty……

Cụ thể như sau:…….

(Kèm theo danh sách và mức thưởng cụ thể cho tập thể, cá nhân)

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Pháp chế và các tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận CHỦ TỊCH

– Như điều 3 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu: HCNS

Kết luận

quyết định khen thưởng
Quyết định khen thưởng cần phải chú ý cách soạn thảo văn bản đúng chuẩn 

Hy vọng những thông tin hữu ích mà Nghề Nghiệp Việc Làm 24h giới thiệu sẽ giúp các bạn hiểu hơn về quyết định khen thưởng, đặc biệt là các mẫu quyết định khen thưởng đúng chuẩn mới nhất trong từng trường hợp cụ thể như mẫu quyết địnhcán bộ công chức, nhân viên, cá nhân,… Qua các mẫu này, các bạn có thể tham khảo và viết quyết định phù hợp nhất với mục đích sử dụng nhé! Đừng quên theo dõi các bài viết của Việc Làm 24h chia sẻ về các mẫu văn bản hành chính quan trọng và các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn khác bạn nhé!

Xem thêm: 10 đặc điểm thế hệ Gen Z giúp thu hút và nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng

Share post:

Mới Nhất

Bài Viết Liên Quan

Giải mã mô hình ASK: Công cụ hữu hiệu để đánh giá, cải thiện năng lực nhân sự

Thực trạng thị trường lao động hiện nay cung thì nhiều mà cầu thì ít. Việc tìm kiếm “nhân tài” cho công ty là bước hết sức quan trọng và vô cùng khó khăn. Làm thế nào có thể nhận diện được ứng viên tiềm năng và phát triển họ? Việc Làm 24h chia sẻ với bạn 3 tiêu chí sau đây, giúp bạn nhận diện và nuôi dưỡng những ứng viên có triển vọng cho công ty.

Hướng dẫn mẫu tính lương theo KPI chuẩn nhất doanh nghiệp cần biết

Trả lương theo KPI đã và đang là một...

Quy chế tuyển dụng là gì? Cách lập quy chế tuyển dụng đúng chuẩn

Mỗi công ty, doanh nghiệp đều có quy chế...