Phụ lục hợp đồng là gì? Gợi ý một số mẫu phụ lục hợp đồng thường gặp

Ngày Đăng:

Không phải loại hợp đồng nào cũng ngắn gọn, rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, một số hợp đồng có nội dung rất dài và tương đối phức tạp. Để giải thích chi tiết về các quy định cũng như những điều khoản của loại hợp đồng này, các bên ký kết thường kèm theo phụ lục hợp đồng. Vậy chính xác phụ lục hợp đồng là gì? Cùng Việc Làm 24h tìm hiểu ngay!

Tìm hiểu tổng quan

Phụ lục hợp đồng là gì?

Tại Khoản 1 và 2, Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định chi tiết về phụ lục hợp đồng như sau:

Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực giống như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

phụ lục hợp đồng
Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng chính

Phụ lục hợp đồng chính là một phần của hợp đồng chính thức. Đặc biệt, phụ lục hợp đồng và hợp đồng chính thức có hiệu lực tương tự nhau. Đồng thời, nội dung của phụ lục hợp đồng phải giống và không được trái với nội dung của hợp đồng chính thức.

Vì được thiết lập dựa trên hợp đồng nên nội dung mà phụ lục hợp đồng cung cấp cũng chính là nội dung của hợp đồng. Nội dung này được ràng buộc và thực hiện giống như các nội dung khác trong hợp đồng và không thể tách rời. 

Có mấy loại phụ lục?

Hiện tại, có nhiều cách khác nhau để phân loại hợp đồng. Tuy nhiên, khi xét trên phương diện khái niệm, được chia thành 2 loại chính, bao gồm:

  • Phụ lục hợp đồng loại 1.
  • Phụ lục hợp đồng loại 2.
phụ lục hợp đồng
Phụ lục hợp đồng khác với hợp đồng phụ

Phụ lục hợp đồng loại 1

Đây là loại được thực thi cùng với thời gian viết hợp đồng chính thức. Thông thường, loại 1 sẽ quy định cụ thể về công việc, thời gian, hàng hoá, giai đoạn, số liệu, tiêu chuẩn,… Đồng thời, các quy định này sẽ tuân theo nguyên tắc của hợp đồng chính. Tuy nhiên, chúng luôn được viết dưới dạng cụ thể và chi tiết nhất.

Phụ lục hợp đồng loại 2

Khác với loại 1, loại 2 được thiết lập sau hợp đồng chính thức. Mục đích của loại hợp đồng này là sửa đổi lại một hoặc một số điều khoản theo ý kiến của các bên khi ký kết.

Loại 2 có hiệu lực trong việc thay đổi nội dung như thời gian, điều chỉnh tăng – giảm, thêm điều kiện, loại bỏ điều khoản, gia hạn,… Hiểu đơn giản, với loại 2, các bên sẽ có quyền sửa đổi, xóa bỏ hoặc thêm một số hạng mục cần thiết sau khi đã thảo luận trước khi ký hợp đồng. 

phụ lục hợp đồng
Triển khai phụ lục hợp đồng là điều cần thiết khi ký kết hợp đồng

Nhìn chung, cả hai loại này đều thực thi dựa trên những nguyên tắc sử dụng riêng.

Dù là một thỏa thuận mang tính cam kết, nhưng trong tương lai, bạn không thể chắc rằng hiệu lực pháp lý có thể bị “đóng băng” tại thời điểm được ký kết.

Các điều khoản, quy định rõ ràng trong một bản hợp đồng vẫn có thể phát sinh thêm quy tắc giữa hai bên ký kết, thậm chí, một số điều khoản sẽ bị loại bỏ. Chính vì thế, việc triển khai một bản phụ lục hợp đồng chính là điều cần thiết khi ký kết hợp đồng. Với sự “có mặt” của phụ lục, mọi vấn đề hoặc vướng mắc đều có thể giải quyết nhanh chóng. 

Phụ lục hợp đồng có nội dung như thế nào?

Nội dung của phụ lục hợp đồng tương đồng với nội dung trong hợp đồng mà các bên đã thoả thuận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vì lý do nào đó mà các bên lại thỏa thuận những nội dung trong phụ lục trái với các điều khoản đã có trong hợp đồng chính.

phụ lục hợp đồng
Hợp đồng và phụ lục hợp đồng được ký kết cùng thời điểm

Dựa trên quy định tại Điều 403 Bộ Luật Dân sự 2015:

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi”.

Trên thực tế, khi hợp đồng và phụ lục hợp đồng được ký kết vào cùng thời điểm, nội dung của phụ lục trái với nội dung hợp đồng là điều rất khó xảy ra. Nếu có mâu thuẫn về nội dung, nội dung của phụ lục hợp đồng sẽ không có hiệu lực.

Phụ lục hợp đồng được ký tối đa bao nhiêu lần?

Bộ Luật Dân sự hiện hành chưa có quy định cụ thể đối với việc phụ lục hợp đồng được ký kết tối đa bao nhiêu lần. Do đó, khi các bên đạt được thống nhất về việc bổ sung, sửa đổi hợp đồng hoặc các điều khoản của hợp đồng đều có thể lập phụ lục hợp đồng.

phụ lục hợp đồng
Nội dung phụ lục hợp đồng không được trái với hợp đồng chính

Tuy nhiên, với hợp đồng lao động, tại Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có nêu rõ: “Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết ngoại trừ việc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và cán bộ công đoàn không chuyên trách.”

Vậy nên, các loại hợp đồng sẽ không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng trừ hợp đồng lao động sửa đổi thời hạn chỉ được thực hiện 1 lần. 

Điểm khác nhau giữa phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ

Nhiều người thường nhầm tưởng phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ giống nhau. Tuy nhiên, đây là hai loại hợp đồng hoàn toàn khác.

Về bản chất

Hợp đồng phụ là một loại hợp đồng, trong khi đó, phụ lục hợp đồng chỉ đơn thuần là một phần trong hợp đồng. Mục đích của phụ lục hợp đồng là giải thích chi tiết các điều khoản có trong hợp đồng.

phụ lục hợp đồng
Phụ lục hợp đồng phát sinh từ một số điều khoản trong hợp đồng chính

Đóng vai trò gắn kết với một hợp đồng cụ thể. Nếu tách rời hợp đồng gốc, sẽ không có giá trị vì không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ nghĩa vụ nào của chủ thể. Còn hợp đồng phụ vốn có bản chất là một loại hợp đồng nên hoàn toàn có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các nghĩa vụ của chủ thể. 

Xem thêm: Nhà tuyển dụng cần lưu ý gì về chấm dứt hợp đồng lao động theo luật mới nhất

Về căn cứ phát sinh

Phụ lục hợp đồng có thể phát sinh từ một hoặc một số điều khoản trong bản chính. Trong khi đó, hợp đồng phụ được phát sinh từ hợp đồng chính và có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. 

Về nội dung

Như đã đề cập, phụ lục hợp đồng phát sinh nhằm mục đích giải thích cho một hoặc một số điều khoản. Thế nên, nội dung không thể trái với nội dung của hợp đồng. Trong trường có điều khoản trái với nội dung của các điều khoản trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng sẽ không có hiệu lực, trừ trường hợp có những thỏa thuận khác. 

Nội dung của hợp đồng phụ được ghi nhận tại Điều 398 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hợp đồng phụ có thể có những nội dung sau:

  • Đối tượng của hợp đồng;
  • Số lượng, chất lượng;
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Thời hạn, địa điểm, cách thức thực hiện hợp đồng;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
  • Phương thức giải quyết tranh chấp;
phụ lục hợp đồng
Phụ lục hợp đồng gắn kết với một loại hợp đồng cụ thể

Về hiệu lực

Xét về phương diện hiệu lực, phụ lục hợp đồng sẽ có giá trị hiệu lực như hợp đồng gốc. Vì vậy, về mặt pháp lý, phụ lục hợp đồng và hợp đồng có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, phụ lục hợp đồng phát sinh với mục đích giải thích các điều khoản cho hợp đồng. Thế nên, khi hợp đồng chấm dứt hoặc bị vô hiệu, phụ lục hợp đồng cũng sẽ không còn.

Trong khi đó, hiệu lực của hợp đồng phụ phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Tại Khoản 2 Điều 407 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”.

Một số loại phụ lục thường gặp

Phụ lục gia hạn hợp đồng là gì?

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 chỉ có quy định chung về phụ lục hợp đồng và không có khái niệm chung về phụ lục gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu, phụ lục gia hạn hợp đồng có nội dung nhằm kéo dài thời hạn thực hiện thêm một thời gian theo sự thỏa thuận của các bên. 

phụ lục hợp đồng
Hiệu lực phụ lục hợp đồng giống như hợp đồng chính

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng:

phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Đây là một phần của hợp đồng lao động, có hiệu lực tương tự như hợp đồng lao động (Theo Điều 22 Bộ Luật Lao động năm 2019). Phụ lục hợp đồng lao động chính là một phần không thể tách rời, được dùng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi một số điều khoản.

phụ lục hợp đồng
Có nhiều loại phụ lục hợp đồng khác nhau

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động:

phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Về bản chất, không đơn thuần là văn bản bắt buộc phải lập khi các bên thực hiện hoạt động thuê nhà. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng thuê nhà các bên vẫn chưa thoả thuận chi tiết về một vấn đề nào đó hoặc chỉ thỏa thuận chi tiết bằng miệng mà không lập phụ lục hợp đồng sẽ rất dễ dẫn đến rủi ro và gây tranh chấp.

Vậy, phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản được đính kèm, không thể tách rời và cũng không thể thay thế. Đây được xem là thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê nhà khi thỏa thuận chi tiết hơn về các điều khoản có trong hợp đồng thuê nhà. Tất nhiên, nội dung thuê nhà không được trái với nội dung của hợp đồng thuê nhà.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà:

phụ lục hợp đồng

Kết luận

Nhìn chung, đây là một phần quan trọng trong quá trình ký kết hợp đồng chính thức. Phần lớn các hợp đồng hiện nay đều cần sự bổ trợ để tránh xảy ra những vấn đề tranh chấp, bất đồng giữa các bên thỏa thuận. Việc Làm 24h hy vọng những bài viết trên đã giúp bạn nhận định rõ phục lục hợp đồng là gì cũng như các thông tin liên quan.

Nếu đang trong quá trình tìm kiếm một công việc mới, bạn có thể tham khảo qua hệ sinh thái việc làm tại Nghề Nghiệp Việc Làm 24h. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển sự nghiệp, ổn định cuộc sống. Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công!

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ việc không lương dành cho người lao động

Share post:

Mới Nhất

Bài Viết Liên Quan

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân nhanh nhất hiện nay

Theo quy định của pháp luật, đăng ký mã...

Những điều bạn cần lưu ý tuyệt đối không nên nói khi đi ăn chung với sếp

Mặc dù đi ăn chung với sếp là thời gian ngoài công việc, nhưng không phải bạn muốn nói thế nào cũng được. Bởi nếu bạn lỡ lời nói ra những lời không nên nói thì hình ảnh của bạn trong mắt sếp sẽ bị ảnh hưởng. Việc Làm 24h chia sẻ cho các bạn những điều không nên nói khi đi ăn với sếp sau đây.