Cách tính lương tăng ca mới nhất dành cho người lao động

Rất ít người lao động biết cách tính lương tăng ca như thế nào cho đúng. Đa phần chúng ta chỉ biết làm thêm giờ sẽ được trả thêm lương, nhưng mức cụ thể ra sao thì không nắm rõ. Hãy cùng Vieclam24h.vn tìm hiểu các quy định pháp luật về làm thêm giờ và công thức tính lương tăng ca mới nhất nhé!

Lương tăng ca là gì?

cách tính lương tăng ca
Lương tăng ca là gì?

Theo bộ luật lao động năm 2019 và nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật lao động, tiền lương được định nghĩa như sau: “Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

cách tính lương tăng ca
Lương tăng ca luôn cao hơn lương làm việc ngày thường.

Bên cạnh đó, nếu phải tăng ca, làm thêm giờ, bạn còn được trả thêm tiền lương theo quy định của pháp luật. Mức tiền lương này được gọi là lương tăng ca, tùy vào từng trường hợp cụ thể, mức lương tăng ca sẽ khác nhau, nhưng luôn luôn cao hơn mức lương của giờ làm chính thức.

Nói cách khác, lương tăng ca là mức lương được trả cho thời gian tăng ca (làm thêm giờ) ngoài thời gian làm việc thông thường được quy định trong pháp luật, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp.

Khi nào thì được tính lương tăng ca?

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền quy định chế độ làm việc theo giờ, theo ngày hoặc theo tuần.

Khi làm việc theo ngày

Thời giờ làm việc bình thường không vượt quá 08 giờ một ngày và 48 giờ một tuần. Trường hợp làm việc theo tuần, không vượt quá 10 giờ một ngày và cũng không quá 48 giờ một tuần.

Riêng người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không được làm việc quá 06 giờ trên một ngày. Ngoài thời gian làm việc theo quy định trên, nếu phải tăng ca, bạn sẽ được trả thêm phần lương của những giờ dôi ra theo quy định của pháp luật.

cách tính lương tăng ca
Lương tăng cao hơn để bù đắp sức lực bạn bỏ ra để cống hiến cho doanh nghiệp.

Nếu bạn được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực nhận theo công việc đang làm thì:

 • Lương tăng ca ít nhất phải bằng 150% mức lương ngày làm việc bình thường.
 • Lương tăng ca ít nhất phải bằng 200% mức lương thông thường nếu làm thêm vào ngày nghỉ.
 • Lương tăng ca ít nhất bằng bằng 300% mức lương thông thường nếu làm thêm vào ngày lễ tết (chưa kể tiền lương cho những ngày nghỉ có hưởng lương)

Khi tăng ca vào ban đêm

Nếu bạn tăng ca vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực nhận theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Đồng thời, khi thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, bạn còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Tăng ca tối đa bao nhiêu giờ mỗi tháng?

cách tính lương tăng ca cho người lao động
Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ không phải tăng ca

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH 15 chính thức có hiệu ngày 1/4/2020 quy định thời gian tăng ca tối đa trong tháng của mỗi người lao động là không quá 60 giờ. Trước đó, thời gian tăng ca tối đa trong tháng chỉ có 40 giờ.

Quy định này chỉ áp dụng cho những trường hợp lao động được làm thêm tối đa 300 giờ một năm.
Thời gian làm thêm giờ tối đa trong năm là 300 giờ được áp dụng chung cho tất cả các ngành nghề, công việc. Trừ các đối tượng sau:

 • Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
 • Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.
 • Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
 • Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được tổ chức cho người lao động tăng ca, nhưng không quá 300 giờ trong một năm. Đồng thời phải đảm bảo các chế độ phúc lợi khác để đảm bảo người lao động làm việc hiệu quả và an toàn.

Công thức tính tiền lương tăng ca vào ban ngày

cách tính lương tăng ca
Tiền lương tăng ca ban ngày thường cao hơn 150% tới 300%

Hiện nay, tiền lương làm thêm giờ của người lao động đang được xác định theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, hướng dẫn chi tiết tại Điều 55 và Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày được tính theo công thức:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm ngày bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm.

Trong đó, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được tính theo công thức sau:

Tiền lương giờ thực trả của ngày bình thường = (Tiền lương thực trả của công việc đang làm trong tháng/tuần/ngày) / (Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng/tuần/ngày).

cách tính lương tăng ca
Tiền lương tăng ca được tính dựa trên tiền lương thông thường, nhưng ở mức cao hơn, giúp bạn tăng thu nhập.

Trong công thức trên, tiền lương thực trả của công việc đang làm không bao gồm:

 • Lương làm thêm giờ, trả thêm khi làm việc ban đêm.
 • Lương của ngày lễ, Tết, nghỉ có lương.
 • Tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến.
 • Tiền ăn giữa ca, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
 • Hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người thân kết hôn, sinh nhật, bệnh nghề nghiệp.
 • Hỗ trợ khác không liên quan đến chức danh,…

Lưu ý rằng mức 150% áp dụng khi làm thêm vào ngày thường, mức 200% áp dụng khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần và mức 300% áp dụng khi làm thêm vào ngày lễ, Tết, nghỉ có lương (chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ đó).

Cách tính lương tăng ca vào ban đêm như thế nào?

cách tính lương tăng ca
Lương tăng ca vào ban đêm luôn cao hơn lương tăng ca ban ngày.

Làm thêm giờ vào ban đêm là việc bạn phải tăng ca trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm nay đến 06 giờ sáng hôm sau. Trong cùng một ngày, nếu bạn vừa giờ tăng ca vào ban đêm, vừa có thời giờ tăng ca vào ban ngày thì tiền lương tăng ca sẽ được tính tương ứng với từng thời điểm.

Cách tính lương tăng ca làm thêm giờ vào ban đêm được áp dụng theo công thức sau:

Tiền lương tăng ca ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của công việc ngày bình thường X mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm ngày thường X Mức ít nhất 30%) + (20% X Tiền lương vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ có trả lương).

cách tính lương tăng ca
Tăng ca giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ công việc và người lao động có thêm thu nhập.

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định như trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày.

Tiền lương giờ thực trả của ngày bình thường = (Tiền lương thực trả của công việc đang làm trong tháng/tuần/ngày) / (Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng/tuần/ngày).

Cách tính tiền lương giờ vào ban ngày

Tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần, hay của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

 • Nếu ngày trước đó không tăng ca, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
 • Nếu ngày trước đó có tăng ca, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).
 • Nếu tăng ca vào ngày nghỉ hàng tuần, tiền lương giờ vào ban ngày được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.
 • Nếu tăng ca vào ngày lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Hiện Vieclam24h.vn có công cụ tính lương gross sang lương net. Ở công cụ này các bạn sẽ dễ dàng biết được mức lương, thuế TNCN, các khoản bảo hiểm. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần nhập vào số lương và hệ thống sẽ hiển thị kết quả.

tính lương gross sang net
Công cụ tính lương của Vieclam24h.vn

Xem thêm: Cách tính lương gross sang net

Cách tính lương tăng ca khi ăn lương theo sản phẩm

cách tính lương tăng ca
Làm việc theo sản phẩm vẫn được tính lương tăng ca khi bạn vượt định mức.

Trong thực tế, có rất nhiều công ty trả lương cho nhân viên theo sản phẩm. Trong trường hợp này, tiền lương tăng ca được tính hơi khác một chút với tiền lương tính theo giờ lao động.

Theo quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Khoản 2, Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định rằng nếu người lao động hưởng lương theo sản phẩm, thì họ cũng sẽ được trả lương làm thêm giờ khi tăng ca.

Công thức tính tiền làm thêm giờ theo sản phẩm

Tiền trả thêm khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường, để tăng số lượng, khối lượng sản phẩm cao hơn số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động đã thỏa thuận với người sử dụng lao động trước đó sẽ được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm.

Trong đó:

 • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
 • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
 • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
cách tính lương tăng ca
Việc tăng ca, làm thêm ngoài giờ này bắt buộc phải có sự đồng thuận của cả hai bên, người lao động và người sử dụng lao động.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Kết luận

Như vậy, bạn đã biết cách tính lương tăng ca theo giờ, theo sản phẩm và mức lương thưởng khi làm thêm vào ban ngày, buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần và các ngày nghỉ lễ tết có hưởng lương. Việc tăng ca, làm thêm ngoài giờ này bắt buộc phải có sự đồng thuận của cả hai bên, bạn và người sử dụng lao động. Biết cách tính lương tăng ca sẽ giúp bạn đảm bảo quyền lợi của mình khi đi làm.

Thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về quyền lợi của người lao động tại Nghề Nghiệp Việc Làm 24h bạn nhé!

Việc làm gợi ý

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤXem thêm >ㅤㅤㅤ

Bên cạnh đó, Vieclam24h.vn hiện đã có tính năng tạo CV cực đơn giản với hàng ngàn mẫu CV ấn tượng, đầy đủ thông tin giúp bạn dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với nhà tuyển dụng trong lần gặp đầu tiên. Truy cập ngay để thỏa sức sáng tạo CV cá nhân với chức năng tùy chỉnh màu sắc, nội dung, bố cục,… để tìm việc nhanh chóng tại môi trường làm việc mơ ước nhé.

Xem thêm: OT là gì? Quy định và cách tính lương OT mới nhất 2024

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục