Đã đến lúc bạn cần suy nghĩ nghiêm túc về bản thiết kế cuộc đời!

Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng cuộc đời mình thật đáng chán, tại sao mình không bao giờ đạt được những điều mình...