Networking là gì? Xây dựng mối quan hệ chưa bao giờ là thừa

Xây dựng mạng lưới mối quan hệ hay còn gọi là Networking rất quan trọng trong công việc cũng như phát triển sự nghiệp....