Áp lực thi cử: Khi áp lực tạo kim cương, hay biến mọi thứ thành tro tàn?

Có một câu nói bông đùa rằng thời buổi hiện đại từ con nít đến người lớn đều có áp lực. Tuy đùa nhưng...