Absenteeism là gì? Tỷ lệ vắng mặt ảnh hưởng đến doanh nghiệp thế nào?

Absenteeism (vắng mặt) tại nơi làm việc là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh...