Divergent thinking là gì? 3 cách đơn giản để phát triển tư duy phân nhánh

Trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung, việc đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề là một trong...