Notice Period là gì? Nhân viên cần lưu ý gì về Notice Period?

Trong môi trường làm việc hiện đại, khái niệm Notice Period đã trở thành một phần quan trọng khi quản lý nhân sự. Đối...