Giam lương là gì? Doanh nghiệp có được phép giam lương nhân viên không?

Có công ty giam lương 5 ngày, có nơi đến tận 20 ngày. Vậy giam lương là gì? Doanh nghiệp giam lương nhân viên...