5 tuyệt chiêu giúp nhân viên vượt qua áp lực công việc mùa lễ hội

Cuối năm tất bật với các sự kiện nội bộ lẫn kế hoạch thúc đẩy doanh số, rồi ngập đầu trong chồng báo cáo tổng kết khiến nhiều nhân viên luôn trong tình trạng “căng như dây đàn”. Có thể thấy rằng việc duy trì động lực làm việc của nhân sự và giải tỏa áp lực công việc trong thời điểm này chính là nhiệm vụ quan trọng nhất mà bất kỳ nhà quản trị nào cũng không thể bỏ qua.