Phúc Long tuyển dụng: Thời gian làm việc linh động, thu nhập hấp dẫn

Với phương châm “Chất lượng khởi nguồn từ đam mê”, Phúc Long không chỉ là một thương hiệu cà phê, mà còn là ngôi...