Làm sao để ngăn chặn chảy máu chất xám trong doanh nghiệp?

Brain drain hay chảy máu chất xám là một trong những vấn đề nan giải của các doanh nghiệp. Khi thị trường ngày càng...