Personality Hire là gì? Tuyển người giỏi hay tuyển người hợp?

Trong thị trường lao động hiện nay, thay vì tìm kiếm người có đủ kỹ năng chuyên môn, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng...