AI Ethicist là gì? Vai trò của chuyên gia đạo đức trí tuệ nhân tạo

Kỷ nguyên công nghệ bùng nổ đã mở ra những tiến bộ vượt bậc về trí tuệ nhân tạo (AI). AI trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như chăm sóc sức khỏe, an ninh mạng, tài chính,... Tuy nhiên, sử dụng AI cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đạo đức...