Người tham chiếu là gì, có ý nghĩa thế nào trong CV xin việc?

Các bạn sinh viên mới ra trường thường bối rối khi điền thông tin người tham chiếu vào CV xin việc bởi chưa hiểu...