Làm việc 4 ngày 1 tuần: Liệu có thành xu hướng tương lai hay chỉ sớm nở chóng tàn?

Hiện nay, tại nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng một mô hình làm việc mới có tên là xu hướng làm...