Black company là gì? Dấu hiệu cảnh báo bạn đang làm việc cho một công ty đen

Thuật ngữ Black company thường dùng để chỉ những công ty độc hại. Nhân viên thường xuyên căng thẳng, giao tiếp bị hạn chế,...