Glass Ceiling: Rào cản vô hình khiến phụ nữ không thể thăng tiến

Glass Ceiling, những bức tường kính, tưởng chỉ một cụm từ tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp...