Expat là gì? Làm sao để tuyển dụng và giữ chân Expat tại Việt Nam hiệu quả?

Ngày nay,  bạn có thể dễ dàng gặp những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nhóm người lao...