Nhận lại trái đắng cho một tuổi trẻ ngông cuồng, vô trách nhiệm với công việc!

Khi tôi mới ra trường, tôi mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đi xin việc khắp nơi. Nhưng tôi không hề có suy...