Đơn khiếu nại là gì? Cách viết đơn khiếu nại đúng chuẩn cần biết

Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân, đơn khiếu nại là văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong quá trình khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền. Vậy đơn khiếu nại là gì? Cách viết đơn khiếu nại ra sao đúng chuẩn? Trong bài viết này, Nghề Nghiệp Việc Làm 24h sẽ hướng dẫn bạn viết đơn khiếu nại và gửi đến độc giả các mẫu đơn thông dụng nhất hiện nay. 

Khiếu nại là gì? Các hình thức khiếu nại

đơn khiếu nại
Khiếu nại là gì? Đơn khiếu nại là gì?

Theo khoản 1, 8, 9 và 10 Luật Khiếu nại năm 2011: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong đó:

 • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 • Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Đơn khiếu nại là gì?

Đây là mẫu văn bản hành chính được lập để gửi cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để trình bày các nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào nội dung được trình bày trong đơn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ xem xét và tiến hành giải quyết theo đúng quy định.

Những nội dung cần có trong đơn khiếu nại

đơn khiếu nại
Những nội dung cần có là gì? Cách viết đơn khiếu nại ra sao?

Trường hợp khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải có đầy đủ các nội dung sau đây: 

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại. 
 • Tên, địa chỉ người khiếu nại.
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị khiếu nại.
 • Nội dung, lý do khiếu nại.
 • Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại. 
 • Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Đơn phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận.

Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại sẽ ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Quy trình khiếu nại 

Bước 1: Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp hoặc nộp đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Thụ lý đơn không quá 10 ngày làm việc.

Bước 3: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác minh các nội dung không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện thụ lý. Trường hợp việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng sẽ không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Bước 4: Thông báo giải quyết khiếu nại và tổ chức đối thoại giữa các bên. Đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành nêu rõ nội dung cần đối thoại, các bên tham gia có quyền phát biểu ý kiến và đưa ra bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành quyết định trong 3 ngày làm việc.

Hướng dẫn cách viết đơn đúng chuẩn

Mẫu đơn khiếu nại được ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP.

Cách viết đơn cụ thể như sau:

(1) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại:

 • Nếu là người đại diện cơ quan, tổ chức thực hiện khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
 • Nếu là người được ủy quyền làm đơn thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/CCCD/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về vấn đề gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Thời hiệu khiếu nại trong bao lâu?

Theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Các mẫu đơn phổ biến hiện nay

Có chấp nhận mẫu đơn khiếu nại viết tay không?

Theo các điều luật khiếu nại, không có quy định cụ thể về việc đơn phải viết tay hoặc đánh máy. Như thế, người thực hiện khiếu nại có thể chuẩn bị mẫu đơn viết tay hoặc đánh máy đều được, chỉ cần đảm bảo nội dung và cách viết hợp lệ thì sẽ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Kết luận

Hy vọng bài viết trên của Nghề Nghiệp Việc Làm 24h đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về cách viết đúng chuẩn. Các bạn có thể tham khảo các mẫu đơn trên và tuân thủ các nguyên tắc viết đơn khiếu nại để giải quyết việc khiếu nại theo đúng quy định nhé!

Xem thêm: Giấy xác nhận tạm trú là gì? Cách xin giấy tờ xác nhận tạm trú nhanh chóng

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục