Kế toán là gì? Giải đáp các câu hỏi thường gặp về nghề kế toán

Không trực tiếp tham gia vào việc tạo ra doanh thu nhưng kế toán là vị trí quan trọng chủ chốt không thể thiếu của doanh nghiệp. Cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết. 

Kế toán là gì?

Khoản 8, Điều 3 trong Luật Kế toán 2015 định nghĩa kế toán là gì như sau: Kế toán là hoạt động thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích, cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức hiện vật, giá trị và thời gian lao động.

Đây là khái niệm chỉ hoạt động ghi chép, thu thập, phân tích, xử lý, tóm tắt các giao dịch tài chính tại cơ sở kinh doanh tư nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan. Từ đó, cung cấp thông tin về tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động, giúp người quản lý ra chiến lược, quyết định kinh doanh chuẩn xác hơn. 

Kế toán được chia thành 02 loại:

 • Kế toán doanh nghiệp: hoạt động tại doanh nghiệp với mục tiêu kinh doanh sinh lời.
 • Kế toán công: hoạt động tại các đơn vị không vì mục đích sinh lời (tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, cơ quan Nhà nước…)
kế toán
Kế toán tiếng Anh là gì.

Người đảm nhiệm công việc kế toán là nhân viên kế toán (Accountant). Trong doanh nghiệp, tổ chức, tuỳ theo chức năng cụ thể, nhân viên kế toán có thể chia thành: kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán kho, kế toán bán hàng…

Vai trò của kế toán với doanh nghiệp

Như vậy, hẳn bạn đã hiểu kế toán là gì. Bộ phận không trực tiếp tạo ra doanh thu nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý thu, chi, đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như quá trình lên chiến lược hoạt động của doanh nghiệp.

Các vai trò cụ thể:

 • Theo dõi thu, chi, giải ngân, thanh toán…của doanh nghiệp.
 • Phản ánh toàn bộ tài chính phát sinh của doanh nghiệp, tổ chức… thông qua việc ghi chép, phân loại, xử lý, tổng kết số liệu.
 • Kiểm soát quá trình thu chi và dùng vốn của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin cho các bộ phận hoặc đơn vị khi cần như: chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan Nhà nước…
 • Đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức nhằm hỗ trợ cho các quá trình: ra quyết định, kiểm soát hoạt động, tuân thủ Pháp luật…
 • Đại diện doanh nghiệp để thanh toán thuế và thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp liên quan đến thuế.
 • Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền, cắt giảm lãng phí, minh bạch hoạt động, góp phần tạo nên sự tín nhiệm và thành công cho doanh nghiệp. 

Mô tả công việc

Mỗi vị trí khác nhau trong doanh nghiệp đảm nhận những công việc chi tiết khác nhau. Công việc của kế toán trưởng cũng khác với kế toán viên. Tuy nhiên, mô tả công việc chung bao gồm:

 • Thu thập thông tin về các hoạt động tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, cơ quan; đưa thông tin vào chứng từ dưới dạng phiếu thu chi, xuất nhập kho, hoá đơn…
 • Ghi chép sổ sách.
 • Kiểm tra các khoản thu chi phát sinh theo đúng quy định.
 • Tiếp nhận, rà soát các chứng từ phát sinh hàng ngày.
 • Xử lý thông tin về nguồn vốn, tài sản có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo (BC) tài chính. 
 • Kiểm soát nội bộ.
 • Đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu liên quan đến thuế.
 • Phân tích, đánh giá các rủi ro tài chính và tư vấn cho doanh nghiệp.
kế toán
Nhiệm vụ chung của kế toán là ghi chép, xử lý thông tin về các hoạt động liên quan đến tài chính doanh nghiệp, tổ chức.

Các vị trí trong ngành kế toán

Kế toán viên tổng hợp

kế toán
Kế toán tổng hợp là vị trí phổ biến trong mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Đây là vị trí phổ biến nhất, thường gặp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiệm vụ chính là tổng hợp chứng từ, sổ sách, lập báo cáo tài chính và kiểm soát các thông tin tài chính gắn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Cụ thể, các đầu việc gồm:

 • Xử lý, thu thập, tập hợp số liệu và dữ liệu trên chứng từ phát sinh
 • Lập phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hoá đơn… ở thời điểm nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo độ chính xác và khớp về quỹ, kiểm kê hàng hoá…
 • Kiểm tra mức độ hợp lệ của chứng từ, hoá đơn và nhập dữ liệu vào sổ sách.
 • Kiểm soát, theo dõi công nợ.
 • Kê khai hoá đơn, lập tờ khai thuế, làm báo cáo tình hình dùng hoá đơn và các loại thuế đi kèm. 
 • Tính lương, lương làm thêm giờ, bảo hiểm, tiền thưởng và phụ cấp phải trả cho người lao động.
 • Tính toán giá trị về hàng hoá tồn kho, giá vốn, khấu hao tài sản…
 • Lập báo cáo về tài chính theo quý và yêu cầu của lãnh đạo.

Kế toán trưởng

Đây là vị trí quan trọng chịu trách nhiệm chung về số liệu từ tổng quan đến chi tiết trên sổ sách kế toán nhằm giúp doanh nghiệp cân đối, duy trì sức khỏe tài chính của tổ chức, doanh nghiệp.

Về nghiệp vụ, kế toán trưởng cần đưa ra chiến lược phù hợp với tình hình của tổ chức, tham mưu cho ban lãnh đạo về việc xử lý các sự vụ tài chính phù hợp. Đồng thời giám sát các hợp đồng (HĐ) kinh tế, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, xử lý các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài sản, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, kế toán trưởng còn thực hiện các công việc như:

 • Quản lý phòng kế toán
 • Đảm bảo sự chính xác của sổ sách
 • Giám sát hoạt động
 • Lập báo cáo 
 • Phân tích, dự báo về tài chính cho doanh nghiệp
 • Đào tạo

Kiểm toán viên

Kiểm toán là hoạt động đánh giá, xác thực báo cáo tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kiểm toán viên là người đảm nhận công việc kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghiệp. 

Cụ thể, các công việc của kiểm toán viên gồm:

 • Lập kế hoạch để kiểm toán.
 • Xây dựng chương trình kiểm toán.
 • Sử dụng các phương pháp kiểm toán để thu thập thông tin, nhận định và báo cáo kết quả kiểm toán. 

Kế toán thuế

kế toán
Kế toán thuế giúp doanh nghiệp, tổ chức xử lý các công việc liên quan đến thuế. ảnh: nitrocdn.com

Kế toán thuế chịu trách nhiệm về báo cáo, tính toán và khai báo thuế cho tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua hoạt động thuế, doanh nghiệp có thể nắm bắt được hiệu quả sản xuất, kinh doanh định kỳ.

Đồng thời, cần liên tục cập nhật các thay đổi về thuế, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định, quy tắc về thuế, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn nhằm tránh các khoản phạt. 

Kế toán thanh toán

Bộ phận kế toán thanh toán đảm nhận công việc thanh toán của doanh nghiệp gồm: lập chứng từ, thu chi, kiểm soát hoạt động tiền mặt, thu ngân, hạch toán giao dịch…

Cụ thể, thực hiện các công việc chính sau:

 • Thực hiện nghiệp vụ thu tiền với đối tượng bên ngoài, bên trong doanh nghiệp.
 • Theo dõi công nợ.
 • Đôn đốc thu nợ.
 • Theo dõi thanh toán qua thẻ.
 • Kiểm soát các hoạt động thu ngân (nhận giấy tờ, chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân, kiểm tra tính hợp lệ, chuẩn xác của chứng từ…).
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến khoản thu doanh nghiệp.
 • Hạch toán các khoản thu.
 • Theo dõi khoản chi hàng tuần, hàng tháng của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Chi bồi thường, chi tiền phạt…
 • Chi theo các nghiệp vụ nội bộ như: trả lương, thưởng, tạm ứng, phụ cấp…
 • Quản lý chứng từ chi của doanh nghiệp.
 • Đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ. 
 • Lập báo cáo định kỳ.

Kế toán kho

kế toán
Kế toán kho đảm nhận xử lý các công việc nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động kho.

Kế toán kho có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hoạt động xuất, nhập kho, quản lý tồn kho…

Cụ thể, những đầu việc gồm: 

 • Ghi nhận, phân loại hàng hoá.
 • Xử lý giao dịch hàng hoá xuất, nhập kho.
 • Điều chỉnh, kiểm kê lượng hàng tồn kho, đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của giao dịch kho trên hệ thống. 
 • Cân đối hàng hoá thực tế với thông tin.
 • Kiểm kê thực tế cùng nhân viên tại kho, ghi nhận hàng tồn kho.
 • Hạch toán vật tư, giá vốn hàng hoá, công nợ, doanh thu.
 • Lập chứng từ, giấy tờ liên quan đến xuất, nhập, lưu trữ hàng hoá.
 • Thẩm định, kiểm tra chứng từ xuất, nhập hàng theo yêu cầu.
 • Kê khai thuế đầu ra, đầu vào cho nguyên vật liệu, hàng hoá. 

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là người thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong bán hàng như: ghi hoá đơn, ghi chép doanh thu, quản lý sổ doanh thu, lập báo cáo bán hàng…

Cụ thể, nhiệm vụ chi tiết gồm:

 • Quản lý tiền hàng.
 • Làm báo cáo bán hàng.
 • Giám sát tiến độ bán hàng.
 • Tổng hợp chi phí bán hàng.
 • Kết chuyển và phân bổ chi phí bán hàng cho tiêu thụ.
 • Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh và đưa chiến lược cho tương lai. 
 • Lập báo cáo bán hàng.

Kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng là bộ phận đảm nhận việc ghi chép giao dịch đảm bảo giám sát chặt chẽ chuỗi cung ứng, từ chọn nguồn hàng, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, theo dõi đơn hàng, thanh toán…

Cụ thể, công việc của kế toán mua hàng gồm:

 • Ghi chép chính xác các chỉ tiêu mua hàng về chủng loại, số lượng, quy cách, thời điểm mua hàng…
 • Theo dõi, giám sát việc mua hàng.
 • Cung cấp thông tin để đảm bảo dự trù chính xác hỗ trợ quá trình ra quyết định của doanh nghiệp. 

Kế toán nhân sự

kế toán
Kế toán nhân sự tại phụ trách các công việc liên quan đến thu, chi cho nhân sự nội bộ.

Kế toán nhân sự (Human Resources Accounting – HRA) là vị trí kế toán chuyên đo lường, báo cáo về giá trị nguồn nhân lực, còn gọi là kế toán tiền lương hoặc phúc lợi doanh nghiệp.

Trách nhiệm cụ thể gồm:

 • Xử lý lương, các chi phí liên quan đến nhân sự: bảo hiểm, lương làm thêm giờ, phụ cấp, lương cơ bản…
 • Quản lý phúc lợi, trợ cấp: như thai sản, hưu trí, tai nạn lao động…
 • Báo cáo thuế, tài chính liên quan đến nhân sự.
 • Đảm bảo các khoản chi lương, phúc lợi đúng theo quy định pháp luật. 

Kỹ năng cần có

Để trở thành một kế toán chuyên nghiệp, bạn không chỉ cần có những kỹ năng chuyên môn mà còn cần đáp ứng những kỹ năng mềm, thậm chí cả ngoại ngữ (nếu làm cho doanh nghiệp nước ngoài).

Kỹ năng chuyên môn

Kế toán cần có những kỹ năng chuyên môn sau:

 • Nắm chắc các nguyên lý kế toán, quy trình kế toán, phương pháp đánh giá tài sản, nợ, các quy định pháp lý liên quan đến tài chính, luật kế toán.
 • Biết cách xử lý các vấn đề tài chính của doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán.
 • Biết phân tích, đánh giá các dữ liệu tài chính để đưa ra giải pháp, tư vấn hoặc quyết định phù hợp. 
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến hiện nay. 

Kỹ năng mềm

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn trên, kế toán cần có nhiều kỹ năng mềm như:

kế toán
Kế toán cần nắm vững chuyên môn và có những kỹ năng mềm hỗ trợ công việc hiệu quả.

Các trường đào tạo và các khóa học online khi bạn muốn trở thành kế toán

Để trở thành kế toán, bạn có thể đăng ký theo học tại các trường đào tạo hoặc học thêm các khoá online từ các đơn vị đào tạo uy tín trong và ngoài nước. 

Các trường đào tạo kế toán

Cả nước có trên 200 trường đào tạo chuyên ngành ở các bậc học đa dạng từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ĐH) tới sau đại học với nhiều hệ: chính quy, vừa học vừa làm, tại chức, liên thông…

Các chương trình này cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức về nguyên lý , luật hay các chuẩn mực kế toán cần nắm vững.

Sau đây là một số trường đào tạo chuyên ngành kế toán tiêu biểu bạn có thể tham khảo:

 • ĐH Kinh tế Quốc dân
 • ĐH Hà Nội
 • ĐH Ngoại Thương
 • ĐH Kinh tế – ĐHQGHN
 • ĐH Kinh tế TPHCM
 • ĐH Ngân hàng TPHCM
 • ĐH Tài chính – Marketing
 • Học viện (HV) Tài chính
 • ĐH Thương Mại
 • HV Ngân hàng
 • ĐH Bách khoa Hà Nội
 • ĐH Giao thông Vận tải
 • ĐH Quốc tế – ĐHQGHN
 • ĐH Mở Hà Nội
 • ĐH Công đoàn
 • ĐH Thuỷ lợi
 • ĐH Lao động – Xã hội

Các khóa học online về kế toán

Bên cạnh chương trình đào tạo chính quy tại các trường đại học, cao đẳng, bạn có thể tham khảo thêm các khóa học online trong và ngoài nước từ các đơn vị uy tín để nâng cao kiến thức. Sau đây là một số khoá học online miễn phí về chuyên ngành bằng tiếng Anh từ những tổ chức nước ngoài uy tín để bạn tham khảo. 

kế toán
Bạn có thể học thêm các khóa online để nâng cao trình độ chuyên môn kế toán.

Các phần mềm kế toán cần biết

Để công việc kế toán trơn tru, nhanh và chính xác, kế toán viên cần biết cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ liên quan đến nghiệp vụ, bao gồm:

 • Excel: phần mềm hỗ trợ kế toán thực hiện nhiều thao tác như: quản lý xuất nhập, tồn kho, báo cáo tự động tính toán, cập nhật chi phí quản lý, chi phí bán hàng, báo cáo doanh thu, gộp lợi nhuận…
 • CRM: phần mềm cho phép quản lý hoá đơn, tồn kho, hợp đồng, báo giá… Thông qua CRM, kế toán dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh, bán hàng của nhân viên sale, từ đó tự động xuất và kiểm soát hoá đơn mà không lo dữ liệu bị thất thoát hay sai sót. 
 • Phần mềm về hoá đơn điện tử: là các phần mềm hỗ trợ quản lý hoá đơn điện tử với các thao tác như: xuất hoá đơn đầu ra, quản lý hoá đơn đầu vào, nhập liệu, truy xuất thông tin về hoá đơn (tên, mã sản phẩm, khối lượng, số lượng, đơn giá, tổng giá)…
 • Phần mềm kế toán: các phần mềm hỗ trợ cho các hoạt động kế toán như nhập số liệu, chứng từ, xuất báo cáo… giúp kế toán viên tiết kiệm thời gian, giảm sai sót do nhập tay và tăng hiệu quả công việc. 

Sau đây là top 5 phần mềm được sử dụng phổ biến, kế toán viên nào cũng nên biết hiện nay.

Misa

Đây là phần mềm do Việt Nam phát triển với nhiều tính năng vượt trội gồm:

 • Tự động nhập chứng từ hoá đơn điện tử từ các nhà cung ứng khác nhau
 • Cảnh báo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (ngừng hoạt động/đang hoạt động…) giúp tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến chứng từ.
 • Kết nối với ngân hàng, chuyển tiền tự động theo câu lệnh, tra dư nợ, tra cứu lịch sử giao dịch, lấy sổ phụ… ngay trên phần mềm kế toán
 • Hỗ trợ thông tin về văn bản pháp luật kế toán, luật thuế liên quan, tự động điều chỉnh và cập nhật khi có thay đổi. 
 • Kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, hỗ trợ khai thuế qua mạng tiện lợi.
 • Hỗ trợ nhiều nghiệp vụ kế toán như: tiền gửi, kho bạc, tiền lương, công nợ, công cụ dụng cụ, vật tư hàng hoá, tài sản cố định…

Phần mềm cung cấp nhiều hỗ trợ kế toán đắc lực tuy nhiên giá thành tương đối cao. Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp cần sử dụng thêm phí nâng cấp phần mềm. 

kế toán
Misa là một trong những phần mềm kế toán được sử dụng phổ biến hiện nay.

Bravo

Phần mềm này sở hữu nhiều tính năng nổi bật như:

 • Giám sát, cân bằng tài chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh bên trong doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ kiểm soát hoạt động tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cập nhật tỷ giá tiền tệ liên tục, giảm tối đa chi phí phát sinh do chênh lệch ngoại tệ.
 • Cho phép sử dụng đa mạng, phân quyền chi tiết với nhiều chức năng khác nhau mang đến sự thuận tiện trong quản lý và sử dụng.

FAST Accounting

Phần mềm miễn phí này cung cấp đầy đủ nghiệp vụ kế toán thường dùng, đồng thời cung cấp hệ thống báo cáo quản trị đa dạng, trong khi mức giá thành thấp, phù hợp với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

FAST Accounting có giao diện dễ dùng, vận hành trên nhiều trình duyệt đa dạng giúp cho làm việc từ xa thuận tiện. Phần mềm cung cấp báo cáo đa dạng, tốc độ xử lý nhanh, kết xuất báo cáo ra Excel đơn giản. 

Effect

Effect là một phần mềm kế toán do người Việt phát triển, cung cấp các tính năng cơ bản giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động đơn giản và hiệu quả. Phần mềm có giao diện trực quan, thân thiện, cho phép thực hiện những nghiệp vụ kế toán đơn giản hàng ngày như tạo báo cáo, nhập liệu, lập kế hoạch tài chính…

Effect còn hỗ trợ đa ngân hàng, cho phép quản lý tài khoản từ nhiều ngân hàng khác nhau trên cùng một giao diện, giúp tiết kiệm thời gian, công sức khi giao dịch tài chính. 

Phần mềm được tích hợp nhiều tính năng bảo mật, an toàn bao gồm cả kiểm soát truy cập người dùng, chứng thực định danh, mã hoá dữ liệu…

Gama

Phần mềm kế toán này có nhiều ưu điểm nổi bật như: tính năng vốn sử dụng tiền, bán hàng, kho, công nợ, tổng hợp, tài sản cố định…

Gama đem đến nhiều tính năng an toàn, bảo mật dữ liệu người dùng như: kiểm soát truy cập, chứng thực định danh, mã hoá… giúp doanh nghiệp an tâm khi sử dụng. 

Gama còn tích hợp với các hệ thống CRM, POS giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh đơn giản và thuận tiện. 

Mức lương và lộ trình thăng tiến của kế toán

Mức lương kế toán

Lương hiện nay tuỳ theo năng lực của nhân sự cũng như đãi ngộ của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp hay địa điểm làm việc. Cụ thể:

 • Lương mới ra trường: từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng mỗi tháng
 • Lương có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm: từ 9 triệu đến 12 triệu đồng mỗi tháng
 • Lương có trên 3 năm kinh nghiệm: từ 12 triệu đến 30 triệu đồng mỗi tháng tuỳ theo năng lực. 
 • Lương ở các vị trí quản lý, được đánh giá cao có thể lên đến 50 triệu đồng mỗi tháng. 
kế toán
Lương kế toán tuỳ thuộc theo kinh nghiệm của ứng viên và doanh nghiệp làm việc.

Lộ trình thăng tiến 

Lộ trình thăng tiến sự nghiệp của một kế toán viên trải qua các bậc như sau:

 • Nhân viên – Chuyên viên: Đây là vị trí dành cho kế toán mới ra trường hoặc còn ít kinh nghiệm. Thông thường, kế toán viên sẽ đảm nhận công việc ở một lĩnh vực nhất định như: bán hàng, kho, thanh toán…
 • Kế toán tổng hợp: Đây là vị trí phù hợp với kế toán đã có từ 2 -3 năm kinh nghiệm, vững chuyên môn, có năng lực tổng hợp bao quát hoạt động kế toán của doanh nghiệp, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác để lập báo cáo tài chính.
 • Kế toán trưởng: Là vị trí đứng đầu phòng kế toán trong một doanh nghiệp. Kế toán trưởng có nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn và chỉ đạo công việc của các kế toán viên, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch tài chính, kế toán nói chung của doanh nghiệp. Đây được xem là vị trí cao nhất. 

KPI của kế toán

Để đánh giá năng lực làm việc của nhân sự, bộ phận kế toán cần thiết lập KPI riêng cho từng vị trí kế toán viên và cả kế toán trưởng. Sau đây là 5 tiêu chí chính thường có khi thiết lập KPI cho từng vị trí kế toán:

 • Hiệu quả hoàn thành công việc
 • Tác phong và thái độ chuyên nghiệp
 • Tinh thần hợp tác, học hỏi
 • Trách nhiệm với công việc
 • Hoà đồng với tập thể

Bên cạnh các tiêu chí trên, từng vị trí có vai trò và trách nhiệm công việc riêng khác nhau, do đó, KPI đánh giá cũng khác nhau. Sau đây là một số KPI tham khảo cho các vị trí kế toán phổ biến.

kế toán
KPI giúp đánh giá hiệu quả làm việc của kế toán minh bạch và đơn giản hơn.

Các KPI của kế toán viên tổng hợp

 • Kết quả cá nhân gắn theo KPI bộ phận
 • Nâng cao năng lực điều hành, quản lý
 • Hoàn thành báo cáo đúng hạn, đầy đủ
 • Phân tích chỉ số tài chính, chỉ tiêu nghiệp vụ
 • Tỷ lệ dư nợ trên vốn chủ sở hữu
 • Cập nhật dữ liệu trên ERP chuẩn xác, nhanh chóng
 • Chấp hành sổ sách, báo cáo tài chính
 • Quản lý tài sản, dụng cụ, thiết bị làm việc
 • Tổng hợp số liệu theo chuyên môn
 • Tinh thần hỗ trợ, chia sẻ công việc cùng đồng nghiệp
 • Tham gia khoá đào tạo
 • Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

Các KPI của kế toán trưởng

 • Tỷ lệ báo cáo (thuế, tài chính…) chính xác và đúng hạn
 • Tỷ lệ báo cáo về quản trị tài chính nội bộ được thực hiện đúng hạn
 • Tỷ lệ hoàn thành việc kiểm kê nguồn vốn, tài sản theo kế hoạch đã đề ra
 • Tỷ lệ hài lòng của nội bộ về dịch vụ bộ phận
 • Giảm chi phí hàng tồn kho, mua hàng…
 • Nâng cao năng lực quản lý
 • Xây dựng năng lực cho phòng ban
 • Chi tiêu dòng tiền hợp lý
 • Dự báo ngân sách chính xác
 • Đào tạo nhân sự
 • Kiểm soát kịp thời, chính xác số liệu trên ERP
 • Hoạch định và cân đối dòng tiền, chiến lược tài chính
 • Tinh thần làm việc tích cực, hỗ trợ đồng nghiệp
 • Khả năng xây dựng nhanh chóng kế hoạch cho phòng ban liên quan đến hoạt động của phòng ban khác trong doanh nghiệp
 • Xử lý các sự kiện, công tác đột xuất

Các KPI của kiểm toán viên

 • Tỷ lệ kế hoạch triển khai kiểm toán được hoàn thành
 • Phát hiện kiểm toán
 • Tỷ lệ khuyến nghị/ phát hiện đã được chấp nhận và được thực hiện
 • Kết quả khảo sát với các đối tượng kiểm toán
 • Tiết kiệm chi phí
 • Ngân sách nội bộ
 • Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn
 • Tham gia các chương trình đào tạo
 • Thái độ hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp
 • Mức độ hoàn thành các công việc do trưởng phòng phân công
kế toán
Mỗi vị trí kế toán khác nhau có KPI đánh giá khác nhau.

Các câu hỏi phỏng vấn

Các câu hỏi thường được chia thành hai nhóm: câu hỏi về chuyên môn (tổng quát và chi tiết) và câu hỏi về bản thân ứng viên. Sau đây là những câu hỏi phỏng vấn phổ biến để ứng viên tham khảo. 

Câu hỏi phỏng vấn tổng quát về bản thân ứng viên

 • Giới thiệu bản thân và kinh nghiệm làm việc trước đây?
 • Điểm mạnh, điểm yếu?
 • Theo bạn, đâu là những kỹ năng cần thiết ở một kế toán giỏi?
 • Vì sao bạn lựa chọn nghề nghiệp?
 • Theo bạn nghề có những khó khăn nào? Bạn làm cách nào để vượt qua?
 • Thành tích hoặc điều bạn tự hào đạt được trong thời gian qua
 • Lý do chuyển đổi công việc hoặc lý do ứng tuyển?

Câu hỏi phỏng vấn chuyên môn

 • Bạn từng sử dụng phần mềm kế toán nào?
 • Bạn từng làm các loại báo cáo tài chính, kế toán nào? Mô tả chi tiết về quá trình?
 • Bạn tham gia viết hoặc chỉnh sửa quy trình kế toán nào chưa?
 • Nếu bảng cân đối tài khoản không cân, bạn xử lý như thế nào?
 • Bạn xử lý như thế nào khi phát hiện số liệu kho không khớp với số liệu thực tế?

Xem thêm: Bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán đắt giá giúp bạn chinh phục mọi nhà tuyển dụng

CV kế toán

Khi xin việc trong ngành kế toán, CV đóng vai trò quan trọng đem đến cho nhà tuyển dụng những thông tin tổng quan về ứng viên, từ đó giúp nhà tuyển dụng đưa ra đánh giá phù hợp. Do đó, việc chuẩn bị CV chuyên nghiệp, chỉnh chu sẽ giúp ứng viên chứng tỏ bản thân và thể hiện sự nghiêm túc với vị trí ứng tuyển.

Cách viết CV

Một bản CV đầy đủ thường bao gồm các phần:

 • Thông tin giới thiệu về bản thân: Đầy đủ ảnh đại diện, tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email …
 • Mục tiêu nghề nghiệp: Dự định phát triển nghề nghiệp trong vòng 3 đến 5 hoặc 10 năm tới của bạn.
 • Trình độ học vấn: Ghi trình độ học vấn cao nhất cùng các văn bằng chứng chỉ liên quan tới vị trí đang ứng tuyển.

Nếu bạn ứng tuyển vào doanh nghiệp nước ngoài, đừng quên thêm vào chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp. 

Đồng thời, đừng ngại bổ sung cả các chứng chỉ từ khoá học online mà bạn nhận được, nhất là các chứng chỉ từ khoá học online nước ngoài.

 • Kinh nghiệm làm việc: Mô tả ngắn gọn quá trình làm việc, các đầu việc đảm nhận, thành tích đạt được. 
 • Kỹ năng phục vụ công việc (gồm kỹ năng cứng, kỹ năng mềm): Bạn nên liệt kê các kỹ năng đầy đủ hữu ích cho công việc như: năng lực sử dụng phần mềm nào, năng lực thực hiện các đầu việc quan trọng liên quan đến kế toán, các kỹ năng mềm cần thiết để công việc trôi chảy. Lưu ý rằng không nên liệt kê hết toàn bộ mọi kỹ năng mà chỉ lựa chọn những kỹ năng nổi trội và quan trọng mà bạn tin rằng đó là thế mạnh hoặc khác biệt với các ứng viên khác. 

Đồng thời, cách trình bày kỹ năng nên ngắn gọn, tách biệt theo dạng gạch đầu dòng để giúp nhà tuyển dụng dễ theo dõi. 

 • Sở thích/ nguyện vọng: Mục này có thể nói ngắn gọn về sở thích cá nhân mà bạn cho rằng sẽ hữu ích và giúp bạn thực hiện công việc tốt hơn. 
 • Thông tin người tham chiếu: Người tham chiếu có thể là sếp cũ của bạn hoặc đồng nghiệp có chuyên môn từng cùng bạn tham gia các kế hoạch hoặc dự án trong quá khứ. Thông tin người tham chiếu thường gồm: tên, chức vụ người tham chiếu, số điện thoại, email liên hệ. Đừng quên hỏi xin sự đồng ý của người tham chiếu trước khi đưa thông tin của họ vào bản CV cá nhân.

Xem thêm: Tổng hợp mẫu CV xin việc kế toán đẹp mắt, hợp gu nhà tuyển dụng

kế toán
CV nên được trình bày ngắn gọn, chuyên nghiệp, tập trung vào kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

Lưu ý khi viết CV

Bên cạnh việc đầy đủ thông tin kể trên, để có một bản CV chỉnh chu, Vieclam24h.vn lưu ý bạn nên chú ý các điểm sau:

 • Căn chỉnh CV sao cho thuận mắt và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.
 • Chú ý về font chữ và chính tả: font chữ phù hợp nhất là những font dễ đọc và phổ thông với cỡ chữ từ 12 đến 14. Không nên dùng 2 font chữ khác nhau trên cùng một văn bản.
 • Giãn cách dòng để giúp nhà tuyển dụng dễ đọc.
 • Sắp xếp thứ tự các mục và nội dung CV hợp lý.
 • Thông tin trung thực, chính xác.
 • Luôn đọc lại hoặc nhờ người khác review để phát hiện lỗi trước khi gửi đi.

Các mẫu CV xin việc

Sau đây là một số mẫu CV bằng tiếng Anh và tiếng Việt bạn có thể tham khảo.

Các câu hỏi thường gặp về nghề kế toán

Nghề kế toán có thực sự lỗi thời?

Trước sự xuất hiện của AI và các phần mềm tự động hoá, nhiều người cho rằng nghề kế toán đã đến lúc lỗi thời và nằm trong top những ngành nghề có tỷ lệ thất nghiệp cao. Minh chứng cho thông tin này, theo bản tin thị trường lao động Việt Nam quý II năm 2023 , do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, 2,4% nhân sự nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp thuộc ngành kế toán – là 1 trong 5 ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số đăng ký. 

Vậy thực sự Accounting có lỗi lời, câu trả lời là không. 

Báo cáo về thị trường lao động quý Iquý II năm 2023 của Bộ LĐTB&XH cũng cho thấy, kế toán luôn nằm trong top 5 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Tỷ lệ sinh viên kế toán – kiểm toán của ĐH Kinh tế quốc dân sau khi tốt nghiệp có việc làm lên tới 97.8%, tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp 1 năm có việc làm của HV Tài chính lên đến 98.39%.

Tuy nhiên, ở thực tế doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cho biết phần lớn sinh viên mới tuyển dụng chưa có khả năng tiếp cận công việc của một “kế toán thực sự” mà cần đào tạo, lại. 

Do đó, chất lượng nguồn nhân lực thực sự đưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng của thị trường. 

Như vậy rõ ràng, nhu cầu tuyển dụng trên thị trường việc làm hiện nay của nước ta vẫn ở mức cao, nhưng để các kế toán viên tương lai không bị “tụt hậu” và thực sự đáp ứng được nhu cầu công việc đòi hỏi việc tự trang bị kinh nghiệm và kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm cho bản thân, đồng thời tận dụng công nghệ hiện đại để tăng chất lượng công việc.  

kế toán
Kế toán vẫn là nghề có nhu cầu tuyển dụng cao hiện nay.

Nghề kế tón có vất vả không?

“Tay cầm sổ sách, nách kẹp hóa đơn, sáng nhà kho, tối lọ mọ” là câu nói vui của người trong ngành để chỉ những vất vả của ngành nghề này. Thực tế, không có ngành nghề nào muốn thành công mà không trải qua áp lực, nghề kế toán cũng không ngoại lệ. Để bám trụ và thăng tiến với nghề, sau đây là một vài lời khuyên từ Vieclam24h.vn:

 • Sự phù hợp về tính cách: không đòi hỏi bạn phải ra ngoài thường xuyên gặp gỡ khách hàng, có khả năng thuyết phục hay chốt đơn, thay vào đó là yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận, tập trung cao độ, có óc phân tích và sự yêu thích với các con số. 
 • Vượt qua khó khăn: nghề cần nhiều kinh nghiệm, và bạn sẽ tích lũy được điều này qua thời gian cùng quá trình không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn. Những năm đầu tiên trong nghề thường vô cùng vất vả để làm quen với môi trường công việc áp lực cao đòi hỏi sự chính xác. Nhưng sau khi trụ lại từ 3 năm trở lên và có “bỏ túi” kha khá kinh nghiệm, bạn sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội rộng mở hơn trên con đường sự nghiệp.
 • Không ngừng học hỏi: có rất nhiều sự khác biệt giữa kiến thức trong các khoá học và trải nghiệm làm việc thực tế. Nhiều kiến thức hoặc các bí quyết làm việc không có trong bất cứ sách vở nào nhưng có ở đồng nghiệp, cấp trên… Việc không ngừng học tập kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt nhịp với công việc thực tế.
 • Rèn khả năng tổng hợp, phân tích, sử dụng công nghệ: để trở thành một kế toán trưởng với mức lương hấp dẫn lên tới 50 triệu đồng mỗi tháng đòi hỏi phải tự mình nâng cao khả năng phân tích, có góc nhìn tổng hợp về vai trò với các hoạt động liên quan. 
kế toán
Để thăng tiến và thành công với nghề, bạn cần có sự kiên trì và nỗ lực vượt qua khó khăn.

Ứng tuyển việc làm ở đâu?

Với nhu cầu lớn, hiện nay rất nhiều đơn vị đăng thông tin tuyển dụng việc làm. Tuy nhiên, để tìm được công việc phù hợp và tránh các tin tuyển dụng lừa đảo, bạn chỉ nên tìm việc tại các trang tin tuyển dụng hoặc các nguồn uy tín, luôn xem kỹ thông tin tuyển dụng minh bạch và kiểm chứng chéo nếu có thể.

VVieclam24h.vn là một trong những trang tin tuyển dụng hàng đầu hiện nay với trên 50.000.000 lượt truy cập hàng năm, kết nối 1.000.000+ nhà tuyển dụng với ứng viên tiềm năng.

Vieclam24h.vn đăng tải đầy đủ tin tuyển dụng… với mô tả chi tiết xác thực, mức lương hấp dẫn mỗi ngày từ hàng ngàn nhà tuyển dụng lớn và uy tín khắp cả nước. 

Nếu bạn đang cần tìm việc tại TPHCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, truy cập ngay Vieclam24h.vn. Tra cứu đơn giản, tạo hồ sơ và ứng tuyển chỉ với vài thao tác, theo dõi tiến độ nhà tuyển dụng xem hồ sơ, nhận thông báo việc làm mới mỗi ngày về email… và còn rất nhiều tiện ích khác bạn có thể trải nghiệm tại Vieclam24h.vn.

Xem thêm: Gojek tuyển dụng vị trí nào, đăng ký chạy Gojek tốn bao nhiêu tiền?

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục