Cách viết bản tường trình sự việc trong công việc và học tập đúng chuẩn

Bản tường trình có nhiều cách viết khác nhau tùy vào hoàn cảnh cần tường trình như cách viết bản tường trình nhận lỗi, cách viết bản tường trình trong công ty, cách viết bản tường trình sự việc,… Bạn đang quan tâm cách viết bản tường trình nhưng không biết viết như thế nào? Cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu bản tường trình là gì và cách viết bản tường trình đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết dưới đây bạn nhé! 

Bản tường trình là gì?

cách viết bản tường trình
Bản tường trình là gì?

Bản tường trình là văn bản được tạo lập để ghi nhận quá trình xảy ra sự việc mang tính chất tiêu cực và gây hậu quả xấu cho cá nhân, tổ chức hoặc toàn xã hội. 

Bản tường trình được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự. Thông qua bản tường trình, cá nhân có trách nhiệm liên quan hoặc cơ quan các cấp có thẩm quyền có thể xem xét để hiểu đúng và nắm bắt rõ bản chất sự việc có liên quan đến người viết tường trình. Nhờ bản tường trình mà quá trình giải quyết và khắc phục hậu quả của sự việc trở nên dễ dàng, chính xác và công bằng.

Đối tượng viết bản tường trình là người trực tiếp gây ra hậu quả hoặc người liên quan đến sự việc xảy ra cần phải trình bày sự việc một cách tường tận, khách quan và trung thực nhất để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiến hành điều tra và giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Biên bản bàn giao tài sản là gì? Các mẫu biên bản bàn giao tài sản đúng chuẩn 

Bản tường trình được viết khi nào?

Có nhiều trường hợp xảy ra gây thiệt hại đến tài sản và sức khỏe cho con người, cần được tiến hành điều tra và giải quyết. Chính vì vậy, để trình bày chính xác quá trình xảy ra sự việc, bạn cần lập bản tường trình để báo cáo nguyên nhân, diễn biến và những thiệt hại đã xảy ra. Sau đó, bản tường trình sẽ được nộp lên cho công ty, đơn vị, tổ chức hoặc cơ quan nhà nước các cấp có thẩm quyền.

Xem thêm: Biên bản bàn giao công việc là gì? Cách bàn giao công việc hiệu quả cho người mới

Cách viết bản tường trình đúng chuẩn hiện nay

cách viết bản tường trình
Thế nào là cách viết bản tường trình trong công ty đúng chuẩn?

Bản tường trình thường được lập bởi chính người vi phạm hoặc có liên quan đến sự việc cần tường trình và phải tuân theo thể thức bắt buộc về quốc hiệu, tiêu ngữ, người tiếp nhận,… Tuy nhiên tùy theo tính chất sự việc mà nội dung bản tường trình sẽ khác nhau, thông thường bản tường trình phải đảm bảo cung cấp các thông tin sau:

1. Mở đầu

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ: Viết in hoa và nằm giữa bản tường trình.
 • Địa điểm và thời gian lập bản tường trình: Ghi chính xác thời gian và địa điểm khi lập bản tường trình.
 • Tên văn bản: BẢN TƯỜNG TRÌNH (chữ viết hoa, in đậm và đặt giữa trang) + ghi rõ sự việc cần tường trình 
 • Kính gửi: Ghi rõ họ và tên cá nhân hoặc tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận bản tường trình

2. Thông tin của người viết

Người viết bản tường trình phải điền đầy đủ thông tin cá nhân như:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quê quán
 • Địa chỉ nơi sinh sống
 • Số điện thoại

3. Trình bày diễn biến của sự việc

Đây là mục đích chính của của bản tường trình, do đó, người viết cần trình bày đầy đủ và chính xác toàn bộ sự việc đã diễn ra nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền nắm bắt thông tin và tiến hành điều tra cũng như xét xử nếu cần thiết.

 • Địa điểm và thời gian xảy ra sự việc.
 • Những người có liên quan đến sự việc.
 • Trình tự và diễn biến sự việc.
 • Nguyên nhân tác động đến sự việc.
 • Mức độ thiệt hại của sự việc, trình bày chi tiết dù mức độ nặng hay nhẹ (nếu có).
 • Trách nhiệm của người viết bản tường trình trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

4. Cam kết của người làm

Khi viết bản tường trình, người viết đơn sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc tùy theo mức độ và tính chất sự việc. Điều này thể hiện qua cam kết những thông tin trình bày trong bản tường trình là chính xác hoặc cam kết lời hứa không tái phạm,… nhẹ thì khiển trách, nhắc nhở hoặc nặng thì đối với cán bộ có thể bị trừ lương, chuyển công tác; học sinh có thể bị hạ bậc hạnh kiểm;…

5. Cuối bản tường trình

Người viết bản tường trình ký và ghi rõ họ tên để xác nhận hoàn tất bản tường trình.

Một số lưu ý khi viết

cách viết bản tường trình
Cách viết bản tường trình sự việc cần lưu ý những gì?

Bản tường trình có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với các cá nhân; các công tác quản lý hành chính của nhà nước, quản lý chung của các tổ chức hoặc đơn vị đoàn thể và là căn cứ để các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc. Người kê khai thông tin trong bản tường trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các nội dung được trình bày trong bản tường trình. Chính vì vậy, nội dung bản tường trình phải:

 • Sắp xếp tiến trình sự việc xảy ra theo thứ tự thời gian hoặc theo các phần khác nhau, điều này sẽ giúp bản tường trình dễ đọc và dễ hiểu hơn.
 • Đảm bảo tính chính xác và thể hiện đầy đủ thông tin liên quan đến sự việc nhất có thể. 

Cách viết trong công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………….…………………………………………….….

Quê quán:………………………………………………………………………….…..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………….…..

Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………..

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:…………………………………………….

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng):…………………….…………..

Tường trình diễn biến sự việc:………………………………………………………

Nguyên nhân khiến xảy ra sự việc:………..……………………….……………….

Hậu quả xảy ra do sự việc:………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật và nội quy lao động mà đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi của tôi là vi phạm kỷ luật. Tôi xin chịu hình thức kỷ luật theo hình thức kỷ luật lao động của công ty và bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều ………………… là …………………………….……………………

Tôi cam kết sửa chữa những sai lầm nêu trên và xin hứa sẽ không tái phạm nữa.

Người viết tường trình

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản tường trình sự việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

V/v vi phạm………………………

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………….…………………………………………….….

Quê quán:………………………………………………………………………….…..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………….…..

Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………..

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:…………………………………………….

Thời điểm xảy ra sự việc hoặc phát hiện vào ngày tháng năm: ……………………………………………………………………………..……………

Trình tự diễn biến sự việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân xảy ra sự việc:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết tường trình nhận lỗi cho học sinh – sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH

V/v vi phạm đánh nhau

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường…………………………………………………….

Họ và tên:…………………………………… Sinh ngày:……………………………

Học sinh lớp:………….……………………………………….……………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Mối quan hệ với học sinh…………… đánh nhau: Bạn cùng lớp

Thời điểm xảy ra sự việc: …………………………………………………………………

Diễn biến sự việc:

………………………………………………….………………………………….……

…………………………………………………….……………………………….……

…………………………………………………….……………………………….……

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

………………………………………………………….………………………….……

…………………………………………………………….……………………….……

………………………………………………………….………………………….……

Căn cứ theo nội quy của nhà trường, em nhận thấy hành vi của mình nêu trên đã vi phạm đến nội quy của nhà trường. Em hoàn toàn xứng đáng phải chịu kỷ luật theo Điều ….. của nội quy.

Em xin cam đoan những thông tin nêu trong bản tường trình này là đúng sự thật.

Em sẽ chịu phạt đúng như nội quy quy định và xin hứa sẽ không tái phạm!

NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH

( Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết tường trình tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. năm……………..…..

Tại:……………………………………………………………………..……….………

Chúng tôi gồm có:

1………………………………………Chức vụ: ……….…………………………….

2………………………………………Chức vụ: ……….…………………………….

3………………………………………Chức vụ: ……….…………………………….

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn như sau:

Thời gian xảy ra tai nạn:……..………………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……..……………………………………………………………..

Diễn biến vụ tai nạn diễn ra (nêu chi tiết): …………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……

Nguyên nhân diễn ra vụ tai nạn (nêu chi tiết):

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……

Hậu quả: …………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……

Những người đã chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

 1. Người thứ 1:……………………………………………………………….………
 2. Người thứ 2:……………………………………………………………….………

Cam đoan: Tôi (Chúng tôi) cam đoan toàn bộ thông tin được kê khai trên là đúng sự thực và tôi (chúng tôi) sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin này.

Bản tường trình được lập vào hồi: .…giờ…, ngày ….. tháng …. năm …. tại ……………………………………………………………………………………..……

XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm (Ký, ghi rõ họ, tên)

hoặc cơ quan chủ quản 

hoặc chính quyền, công an 

nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

Kết luận 

cách viết bản tường trình
Cách viết bản tường trình không còn là nỗi lo của nhiều người nhờ Việc Làm 24h

Viết bản tường trình không quá phức tạp, tuy nhiên, cách viết cần đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin thì không phải ai cũng làm được. Hy vọng những thông tin hữu ích mà Việc Làm 24h chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm rõ nội dung bản tường trình và cách viết bản tường trình theo đúng hoàn cảnh và chính xác nhất. Đừng quên theo dõi các bài viết khác của Việc Làm 24h để cập nhật những mẫu văn bản quan trọng mới nhất cùng các cơ hội việc làm hấp dẫn các bạn nhé!

Việc làm gợi ý

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤXem thêm >ㅤㅤㅤ

Bên cạnh đó, Vieclam24h.vn cung cấp công cụ tạo CV online với hàng trăm mẫu CV hoàn toàn miễn phí. Ngoài nội dung đúng chuẩn dựa theo vị trí công việc và lĩnh vực ứng tuyển, các bạn có thể thỏa sức sáng tạo CV cá nhân với chức năng tùy chỉnh màu sắc, nội dung, bố cục,… để tìm việc nhanh chóng tại môi trường làm việc mơ ước.

Xem thêm: Quyết định khen thưởng là gì? Làm sao soạn mẫu quyết định khen thưởng đúng chuẩn?

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục