Hợp đồng điện tử là gì? Các phần mềm uy tín để ký hợp đồng điện tử

Với bối cảnh thương mại toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, giao kết hợp đồng truyền thống đang dần được thay thế bởi giao kết hợp đồng. Nhờ đó, các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí. Vậy hợp đồng điện tử là gì? Có những lưu ý nào mà bạn cần biết khi ký kết hợp đồng điện tử? Cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu nhé!

Hợp đồng điện tử là gì? Một số đặc điểm của mẫu hợp đồng

Theo luật giao dịch điện tử 2005 quy định, hợp đồng là loại hợp đồng mà các bên tham gia thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ gửi đi, nhận lại, đồng thời được lưu trữ trên các phương tiện điện tử như công nghệ điện tử, kỹ thuật số, quang học cùng các phương tiện điện tử khác.

Lý giải dễ hiểu hơn, tương tự như hợp đồng truyền thống nhưng được lưu trữ online. Thế nên, hợp đồng còn được gọi là hợp đồng online.

Sau đây là 4 đặc điểm cơ bản nhất:

Phương thức thể hiện

hợp đồng điện tử
Điểm khác biệt giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống.

Điểm khác biệt giữa hợp đồng truyền thống và hợp đồng chính là phương thức thể hiện. Đây cũng là điểm mới khi được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu mà không phải trên giấy như hợp đồng truyền thống.

Chủ thể

hợp đồng điện tử
Chủ thể trong hợp đồng điện tử.

Khác với hợp đồng truyền thông chỉ có 2 chủ thể là bên A và bên B thì trên hợp đồng điện tử sẽ có đến 3 chủ thể. Chủ thể thứ 3 này là người đứng giữa 2 chủ thể còn lại. Cụ thể hơn, bên thứ 3 chính là các cơ quan chứng thực chữ ký điện tử. Các chủ thể thứ 3 chỉ hỗ trợ đảm bảo tính hiệu quả và giá trị pháp lý của hợp đồng chứ không được can thiệp vào quá trình thương lượng của 2 chủ thể còn lại.

Giá trị pháp lý

hợp đồng điện tử
Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử.

Theo như Điều 34 của Luật giao dịch điện tử thì tính pháp lý của hợp đồng điện tử được công nhận tương đương với hợp đồng truyền thống. Tuy nhiên đối với các loại giấy tờ dân sự khác như giấy tờ đất, giấy đăng ký kết hôn,… thì hợp đồng không đảm bảo được tính pháp lý như hợp đồng truyền thống.

Tính tiện lợi

So với hợp đồng truyền thống phải thực hiện trên giấy và 2 bên chủ thể phải gặp mặt nhau để ký kết hợp đồng, hợp đồng có tính tiện lợi cao hơn rất nhiều. Do được thiết lập dưới dạng dữ liệu điện tử nên hợp đồng có thể ký kết bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào mà không cần 2 bên chủ thể phải gặp mặt trực tiếp.

Cách ký hợp đồng theo quy định pháp luật

Hợp đồng được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử, thế nên để có thể ký hợp đồng theo quy định pháp luật hiện hành thông thường sẽ có 3 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Đề nghị giao kết hợp đồng

hợp đồng điện tử
Hai bên chủ thể cần giao kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi.

Để có thể đảm bảo quyền, lợi ích cũng như trách nhiệm của các bên thì sau khi thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng, các bên cần làm giao kết hợp đồng.

Giao kết hợp đồng được thực hiện tuần tự theo các bước:

Đầu tiên cần đăng nhập hệ thống đề nghị giao kết hợp đồng, sau đó tạo bản hợp đồng với tất cả những điều khoản đã được thỏa thuận giữa các bên với nhau. Đồng thời cũng cần xác định trách, quyền hạn cũng như nghĩa vụ của các bên tham gia.

Ngoài ra, bên tạo hợp đồng cũng cần xác định yêu cầu ký, vị trí ký và vai trò trên hợp đồng. Sau khi hoàn tất việc tạo hợp đồng, hệ thống sẽ thực hiện thao tác gửi hợp đồng cho đối tác để đối tác thực hiện ký hợp đồng.

Xem thêm: Năm mới rồi, thất nghiệp không đáng sợ nữa, chỉ cần bạn nhớ 4 điều này

Bước 2: Nhận email và trả lời đề nghị giao kết hợp đồng điện tử

hợp đồng điện tử
Hợp đồng điện tử có thể ký kết qua email một cách nhanh chóng.

Sau khi bên đề nghị giao kết hoàn tất bản hợp đồng, bên được đề nghị giao kết sẽ nhận email thông báo và truy cập vào đường link hợp đồng để tiến hành ký kết.

Bên được đề nghị ký kết cần đọc kỹ càng và đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng và sau khi xác định không có sai sót sẽ tiến hành ký tên. Có nhiều phương pháp để ký tên trên hợp đồng như chữ ký số, chữ kỹ ảnh,…

Bước 3: Thực hiện hợp đồng

hợp đồng điện tử
Hai bên chủ thể cần tuân thủ theo điều khoản đã thỏa thuận trên hợp đồng.

Khi hoàn tất việc ký hợp đồng, hệ thống sẽ thông báo cho các bên về việc hoàn tất hợp đồng và hợp đồng sẽ được lưu trữ, mã hóa. Theo quy định của Luật giao dịch điện tử, hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý. Thế nên các bên cần tuân thủ theo những điều khoản đã được liệt kê trên hợp đồng.

Các mẫu hợp đồng điện tử thường gặp

Hợp đồng lao động điện tử

hợp đồng điện tử
Hợp đồng lao động điện tử là gì?

Theo Điều 13 và 14, Bộ luật Lao động 2019:

“Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

Hợp đồng lao động bắt buộc phải có đầy đủ các nội dung như thông tin của người lao động/người sử dụng lao động, thông tin về công việc, địa điểm làm việc, thời gian làm và nghỉ ngơi, mức lương và phụ cấp, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động và tất nhiên không thể thiếu các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động được phân thành 2 hình thức như sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động này sẽ không xác định thời hạn cũng như thời điểm chấm dứt hợp đồng.

hợp đồng điện tử
Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Đây là loại hợp đồng mà 2 bên chủ thể đã xác định đầy đủ thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng, và có thời hạn không quá 36 tháng kể từ thời điểm hiệu lực của hợp đồng.

Xem thêm: Tìm hiểu các quy định tạm hoãn hợp đồng lao động doanh nghiệp cần biết

Hợp đồng dân sự điện tử

Theo điều 119 và điều 385, Bộ luật Dân sự 2015:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.”

Tuy nhiên, theo điều 1 Luật giao dịch điện tử 2005, hợp đồng sẽ không được áp dụng với một số lĩnh vực như: hợp đồng chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà cũng như các bất động sản. Tiếp theo đó là giấy đăng ký kết hồn, quyết định ly hôn hay giấy đăng ký khai sinh/khai tử cũng như các hợp đồng về quyền thừa kế, hồi phiếu,… đều không được áp dụng hợp đồng.

Hợp đồng dân sự điện tử được phân làm 6 loại hợp đồng như sau:

Hợp đồng song vụ: Là hợp đồng mà 2 bên tham gia ký kết đều có nghĩa vụ đối với nhau.

Hợp đồng đơn vụ: Là hợp đồng chỉ một bên có nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Hợp đồng chính: Là hợp đồng có hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

Hợp đồng phụ: Là hợp đồng có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

Hợp đồng liên quan đến lợi ích bên thứ 3: Có nghĩa là 2 bên tham gia ký kết hợp đồng sẽ thực hiện một số nghĩa vụ mà bên thứ 3 sẽ là được hưởng lợi từ các nghĩa vụ đó.

Hợp đồng có điều kiện: Là hợp đồng cần thiết khi phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một sự kiện nào đó.

Hợp đồng thương mại điện tử

hợp đồng điện tử
Hợp đồng thương mại điện tử là gì?

Dựa theo Luật giao dịch điện tử 2005 và Điều 3 Luật thương mại 2005, hợp đồng thương mại điện tử có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa các chủ thể kinh doanh với nhau về các hoạt động như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư,… nhằm mục đích sinh lời và tất nhiên là dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử. 

Hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý tương đương với văn bản. Hợp đồng thương mại sẽ yêu cầu các thông tin: đối tượng của hợp đồng, số lượng, giá, phương thức thanh toán,…

Hợp đồng thương mại điện tử được chia làm 2 loại:

Hợp đồng mua bán hàng hóa: Đây là hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên mua và bán về các vấn đề như nghĩa vụ thanh toán, quyền sở hữu hàng hóa,…

Hợp đồng cung ứng dịch vụ: Hợp đồng này tương tự với hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng hàng hóa ở đây chính là dịch vụ.

Các phần mềm hợp đồng điện tử

VNPT eContract

hợp đồng điện tử
VNPT eContract được tích hợp đầy đủ eKYC và video HYC giúp định danh khách hàng và hỗ trợ khách hàng định danh các đối tác tham gia ký hợp đồng chính xác và minh bạch.

Một trong những phần mềm ký kết là Việc Làm 24h muốn chia sẻ đến các bạn là VNPT eContract. Phần mềm này có giao diện trực quan, hiện đại và trên hết là nhiều tình năng.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ trên cả máy tính và điện thoại nên quá trình ký điện tử sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. VNPT eContract cũng đáp ứng đầy đủ các căn cứ pháp lý theo luật giao dịch điện tử, luật Dân sự và các luật chuyên ngành liên quan.

FPT.eCONTRACT

Bên cạnh VNPT eContract thì FPT.eCONTRACT cũng là một phần mềm vô cùng tốt mà bạn không nên bỏ qua.

hợp đồng điện tử
FPT.eCONTRACT được đánh giá cao với các tính năng nổi bật như chống giả mạo bằng định danh điện tử e-KYC, điều này giúp khách hàng có thể định danh các đối tác tham gia ký kết.

Ngoài ra việc tạo, điều chỉnh và phê duyệt hợp đồng đều được thực hiện trên cùng nền tảng, vô cùng thuận lợi cho bạn quản lý hợp đồng. FPT.eCONTRACT cũng hỗ trợ ký kết đa phương thức từ trực tiếp trên hệ thống đến tin nhắn và email, cùng với đó phần mềm cũng hỗ trợ mọi loại chữ ký số như token, HSM, chữ ký số dùng một lần.

Tổng kết

Qua bài viết này của Việc Làm 24h, chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu hợp đồng thương mại điện tử là gì, cách ký kết cũng như một số phần mềm uy tín để các bạn có thể dùng tạo và ký kết.

Xem thêm: Bật mí cách trả lời chuyên nghiệp cho câu hỏi: Tại sao chúng tôi nên nhận bạn?

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục