Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì: Tất cả những gì bạn cần biết về loại hình này

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có số thành viên hạn chế, chỉ chịu trách nhiệm với công ty trong phạm vi vốn góp cam kết. Mời bạn cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu thêm về công ty trách nhiệm hữu hạn là gì cũng như các đặc điểm của loại hình công ty này qua bài viết sau. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến hiện nay.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến tại Việt Nam. Theo Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 7, Điều 4, công ty TNHH bao gồm hai loại hình là: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là Limited Liability Company, viết tắt là LLC. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân riêng được pháp luật công nhận. Công ty và người chủ sở hữu doanh nghiệp là hai thực thể pháp lý riêng. Cụ thể, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu là thể nhân.

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Công ty TNHH có tư cách pháp nhân riêng được pháp luật công nhận. 

Công ty TNHH là loại hình kinh tế hình thành cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX góp phần định hình nên nền kinh tế hiện ngày nay. Loại hình doanh nghiệp (DN) này được tạo lập bởi tổ chức hoặc cá nhân với số lượng tối đa không quá 50 người.

Trong công ty TNHH, người góp vốn thành lập có thể là cá nhân hoặc là tổ chức. Họ sở hữu một phần hoặc sở hữu toàn bộ vốn điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Công ty TNHH có số thành viên góp vốn tối đa 50 người. 

Với công ty TNHH một thành viên, khi công ty làm ăn thua lỗ số tiền nhỏ hơn tiền trong vốn điều lệ, chủ sở hữu cần thanh toán số tiền còn lại trong tổng vốn điều lệ đã đăng ký. Nếu công ty nợ vượt số vốn điều lệ, chủ sở hữu chỉ phải thanh toán mức tối đa theo vốn đã đăng ký.

Với công ty TNHH nhiều thành viên, số nợ được chia theo phần vốn góp khi thành lập công ty. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Người góp vốn trong công ty TNHH chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn họ góp vào doanh nghiệp. 

Đặc điểm của công ty TNHH

Đặc điểm của công ty TNHH là gì? Đó là 4 đặc điểm sau:.

Có tư cách pháp nhân

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân riêng, có tài sản độc lập, có con dấu riêng, có trụ sở riêng. Công ty TNHH có thể tự nhân danh để tham gia quan hệ pháp luật độc lập mà không lệ thuộc vào tư cách chủ sở hữu. 

Chịu trách nhiệm hữu hạn

Người góp vốn trong công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp theo phạm vi vốn góp. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho những người tham gia góp vốn kinh doanh. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Đặc điểm của công ty TNHH là các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn.

Huy động vốn

Đặc điểm về vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đó là được phép huy động vốn thông qua các hoạt động vay vốn, tín dụng từ tổ chức, cá nhân. Công ty TNHH được phát hành các trái phiếu.

Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu hay chứng khoán theo hình thức chứng chỉ, dữ liệu điện tử phát hành hay bút toán ghi sổ. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Công ty TNHH không phát hành chứng khoán hay bút toán ghi sổ. 

Người góp vốn

Công ty TNHH một thành viên có duy nhất một thành viên góp vốn và làm chủ công ty. 

Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là trong trường hợp không đủ vốn góp cam kết, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số tài sản của mình với các nghĩa vụ tài chính công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ có thêm các thành viên góp vốn khác. Số lượng tối đa không quá 50 người góp vốn. Muốn có số thành viên góp vốn nhiều hơn 50, công ty cần chuyển đổi hình thức thành công ty cổ phần. 

Đặc biệt, công ty TNHH có hai thành viên trở lên phải thành lập Hội đồng các thành viên có chủ tịch và giám đốc công ty. Nếu công ty có số lượng thành viên góp vốn từ 11 thành viên trở lên cần có cả ban kiểm soát. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Muốn có số thành viên góp vốn nhiều hơn 50, công ty TNHH cần chuyển thành công ty cổ phần. 

Xem thêm: Sơ đồ tổ chức công ty là gì? 4 bước đơn giản để lập sơ đồ tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn

Như vậy, bạn hẳn đã hiểu công ty trách nhiệm hữu hạn là gì. Sau đây, Việc Làm 24h sẽ giới thiệu về cơ cấu tổ chức thông thường của một công ty TNHH.

Cụ thể, công ty TNHH có hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên (HĐTV), chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc hoặc giám đốc.

Nếu công ty TNHH từ hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của doanh nghiệp nhà nước cần thành lập ban kiểm soát. 

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Công ty TNHH hai thành viên trở lên bắt buộc có hội đồng thành viên.

Công ty TNHH phải có ít nhất một người làm đại diện pháp luật. Đây là người giữ chức danh chủ tịch HĐTV, Giám đốc hoặc chức danh tổng giám đốc. Nếu điều lệ công ty không quy định thì chủ tịch HĐTV được mặc định làm người đại diện của công ty theo pháp luật. 

Với công ty TNHH một thành viên, công ty có thể chọn một trong hai mô hình sau:

  • Chủ tịch công ty cùng tổng giám đốc hoặc giám đốc
  • Hội đồng thành viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc.
công ty trách nhiệm hữu hạn là gì
Công ty TNHH phải có ít nhất một người làm đại diện pháp luật.

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Để hiểu hơn sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn là gì, bạn có thể theo dõi chi tiết trong bảng sau.

Đặc điểm Công ty cổ phần Công ty TNHH (với từ hai thành viên trở lên)
Giống nhau Là loại hình doanh nghiệp hoạt động theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014
Tư cách pháp nhân riêng
Nhiều chủ sở hữu
Người góp vốn (thành viên) chịu trách nhiệm hữu hạn với khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của công ty
Vốn góp không đúng hạn hoặc không đủ được coi là nợ với công ty
Cơ sở pháp lý Quy định tại Điều 110 đến Điều 171 trong Luật Doanh nghiệp 2014 Quy định tại Điều 47 đến Điều 72 trong Luật Doanh nghiệp 2014
Số thành viên Tối thiểu 03 thành viên, không giới hạn số lượng thành viên tối đa Tối thiểu 02 thành viên và không quá 50 thành viên
Cấu trúc vốn Vốn chia thành các phần bằng nhau, ghi nhận bằng cổ phiếu Vốn không chia thành từng phần bằng nhau
Góp vốn Góp đủ vốn đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký DN.
Cổ đông sáng lập cùng nhau đăng ký mua tối thiểu 20% tổng cổ phần phổ thông được chào bán tại thời điểm đăng ký DN.
Góp đúng và đủ theo tài sản đã cam kết trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký DN.
Thành viên chỉ góp bằng tài sản khác khi được sự tán thành của các thành viên khác.
Huy động vốn Được phép phát hành cổ phiếu Không được phép phát hành cổ phiếu
Chuyển nhượng vốn Dễ dàng, trừ cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập (CĐSL) khác hoặc cho người không phải CĐSL nếu được Đại hội đồng cổ đông (Đại HĐCĐ) đồng ý Chuyển nhượng theo điều kiện (ưu tiên việc chuyển nhượng cho các thành viên công ty)
Cơ cấu tổ chức Hai mô hình:
+ Đại HĐCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông giữ dưới 50% tổng cổ phần bắt buộc có Ban kiểm soát)
+ Đại HĐCĐ, HĐQT, tổng giám đốc hoặc giám đốc (tối thiểu 20% thành viên thuộc HĐQT là thành viên độc lập, có ban kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT)
Mô hình gồm: Hội đồng thành viên (HĐTV), chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Ban kiểm soát.
Với công ty có dưới 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát.

Lời kết

Trên đây, Việc Làm 24h đã giới thiệu tới bạn đọc tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn là gì cũng như các đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này.

Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp và muốn tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp, bài viết hy vọng phần nào giúp bạn có thêm thông tin hữu ích. Đừng quên thường xuyên theo dõi Nghề Nghiệp Việc Làm 24h để có thêm nhiều kiến thức thú vị. 

Xem thêm: Tìm hiểu các quy định tạm hoãn hợp đồng lao động doanh nghiệp cần biết

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục