Người lao động sẽ được tăng 12 khoản tiền này khi tăng lương cơ sở 2023

Khi tăng mức lương cơ sở, điều này không chỉ ảnh hưởng đến số tiền mà người lao động nhận được hàng tháng mà còn tác động đáng kể đến nhiều khoản tiền khác. Tăng lương cơ sở 2023 bao nhiêu? Khi nào tăng lương cơ sở? Hãy cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu về 12 khoản tiền sẽ thay đổi khi tăng lương cơ sở mà người lao động nhận được qua bài viết dưới đây nhé!

Tăng lương cơ sở 2023 bao nhiêu? Khi nào tăng lương cơ sở?

 tăng lương cơ sở
Khi nào tăng lương cơ sở? Tăng mức lương cơ sở như thế nào?

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15, từ ngày 01/07/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng. Hiện hành, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng và đã thực hiện từ ngày 01/07/2019 (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP).

Do đó, từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng 20,8% so với quy định hiện nay. Việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ kéo theo sự thay đổi của nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước.

12 khoản tiền sẽ thay đổi khi tăng mức lương cơ sở 

 tăng lương cơ sở
Cập nhật ngay 12 khoản tiền sẽ thay đổi khi tăng lương cơ sở 2023

Khi điều chỉnh tăng lương cơ sở 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức thì nhiều khoản tiền và trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước cũng được điều chỉnh tăng thêm, bao gồm 12 khoản tiền sau:

1. Tăng mức hưởng dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do đó, khi tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 lên 1,8 triệu đồng thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ tăng lên 540.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

2. Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người cha được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tăng lên 3.600.000 đồng (hiện hành là 2.980.000 đồng).

3. Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản

Căn cứ theo khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/07/2023, tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản lên 540.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng).

4. Tăng mức trợ cấp một lần khi tăng lương cơ sở

Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được quy định cụ thể như sau:

  • Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động sẽ được hưởng 05 lần mức lương cơ sở (tức 9.000.000 đồng so với mức hiện hành là 7.450.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì người lao động được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tức tăng thêm 900.000 đồng)
  • Ngoài mức trợ cấp kể trên, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã tham gia đóng BHXH, từ 01 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

5. Tăng mức trợ cấp hàng tháng

Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng được quy định cụ thể như sau:

  • Người lao động suy giảm khả năng lao động 31% sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Như vậy, người lao động suy giảm 31% khả năng lao động sẽ được hưởng trợ cấp 540.000 đồng (hiện hành là 447.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì người lao động được hưởng thêm 36.000 đồng (hiện hành là 29.800 đồng).
  • Ngoài mức trợ cấp hàng tháng được quy định tại điểm a khoản này, người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp hàng tháng tính theo số năm đã tham gia đóng BHXH, từ 01 năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

6. Tăng mức trợ cấp phục vụ khi tăng lương cơ sở

Căn cứ Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng được quy định tại Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động còn được hưởng mức trợ cấp phục vụ hàng tháng bằng mức lương cơ sở (tức 1.800.000 đồng so với mức 1.490.000 đồng hiện nay).

7. Trợ cấp một lần khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng hơn 11 triệu đồng

Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở (tức 64.800.000 đồng) tăng thêm 11.160.000 đồng so với mức trợ cấp hiện hành là 53.640.000 đồng.

Xem thêm: Người lao động cần biết gì về bảo hiểm tai nạn lao động, cách tính như thế nào?

8. Tăng mức trợ cấp dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Khoản 2 Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng trợ cấp dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày như sau:

  • Bằng 25% mức lương cơ sở nếu người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình. Mức hưởng sẽ là 450.000 đồng (hiện hành là 372.500 đồng).
  • Bằng 40% mức lương cơ sở nếu người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung. Mức hưởng sẽ là 420.000 đồng (hiện hành là 596.000 đồng)

Xem thêm: Bảo hiểm y tế trái tuyến là gì? BHYT trái tuyến được hưởng bao nhiêu phần trăm?

9. Điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng người lao động được nhận

Theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bằng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng (hiện hành là 1.490.000 đồng), trừ các trường hợp được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Xem thêm: Cách tính lương hưu và điều kiện hưởng lương hưu mới nhất hiện nay

10. Tăng mức trợ cấp mai táng

Đối với trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng chết, người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Theo đó, mức trợ cấp mai táng sẽ là 18.000.000 đồng so với 14.900.000 đồng theo quy định hiện hành.

11. Điều chỉnh mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người lao động chết

Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân sẽ bằng 50% mức lương cơ sở (tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng); đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng sẽ bằng 70% mức lương cơ sở (tăng từ 1.043.000 đồng lên mức 1.260.000 đồng).

12. Tăng mức hưởng lương hưu cho người đóng cả BHXH tự nguyện và bắt buộc khi tăng lương cơ sở

Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện và mức hưởng lương hưu thực hiện dựa theo chính sách BHXH bắt buộc. Theo đó, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất sẽ bằng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng (hiện hành là 1.490.000 đồng), trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm 2014.

Kết luận

Việc tìm hiểu và nắm rõ các khoản tiền thay đổi khi tăng lương cơ sở giúp người lao động đảm bảo quyền lợi cá nhân. Hy vọng những thông tin hữu ích về tăng lương cơ sở 2023 mà Việc Làm 24h chia sẻ trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về vấn đề này. 

Xem thêm: Hệ số trượt giá BHXH là gì, làm sao để nhận tiền trượt giá?

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục