Khi nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, mẫu giấy ủy quyền năm 2024

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngày càng trở nên quan trọng và được áp dụng phổ biến đối với các cá nhân khi phát sinh vấn đề liên quan đến thu nhập. Theo quy định của nhà nước, cá nhân có quyền tự thực hiện quyết toán hoặc thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Vậy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN là gì, thủ tục và những trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Hãy cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h giải đáp những câu hỏi trên và tham khảo mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN đúng chuẩn hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN là gì?

ủy quyền quyết toán thuế tncn
Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN là gì?

Pháp luật quản lý thuế hiện nay quy định các cá nhân có thể trực tiếp thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNCN hoặc ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho người khác hoàn thành thủ tục dựa theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN là việc mà các cá nhân hoặc tổ chức nơi trả tiền lương hoặc tiền công cho người lao động chịu thuế đại diện để tiến hành kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN.

Xem thêm: Gợi ý 6 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh chóng và chuẩn xác

Có những trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

ủy quyền quyết toán thuế tncn
Hiện nay, có những trường hợp được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN nào?

Tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

Trường hợp 1

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế vẫn đang làm việc tại đơn vị đó vào thời điểm cá nhân hoặc tổ chức trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân không làm việc tại đơn vị đó đủ 12 tháng trong năm dương lịch. 

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức mới.

Trường hợp 2

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. 

Đồng thời cá nhân có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân nhanh nhất hiện nay

Trường hợp 3

Khi cá nhân nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, trước khi rời đất nước, họ cần hoàn thành thủ tục khai quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nếu cá nhân chưa thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế, họ có thể ủy quyền cho một tổ chức trả thu nhập hoặc một tổ chức/cá nhân khác để thực hiện quyết toán thuế theo quy định dành cho cá nhân.

Trong trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức/cá nhân khác nhận được ủy quyền để quyết toán thuế, họ phải chịu trách nhiệm về việc nộp thêm số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Cá nhân sau khi ủy quyền, tổ chức sẽ trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân. Trong trường hợp phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập và chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế với nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.

Khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, tổ chức sẽ trả thu nhập tổng hợp thu nhập của người lao động trong năm, bao gồm trường hợp ủy quyền quyết toán và không ủy quyền quyết toán.

Xem thêm: Mẫu thư xác nhận thu nhập đúng chuẩn dân văn phòng nên biết

Thủ tục tiến hành ủy quyền quyết toán thuế TNCN

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Lưu ý thời gian và thủ tục tiến hành uỷ quyền quyết toán thuế TNCN.

Để tiến hành ủy quyền quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế phải thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trong trường hợp một cá nhân cho một cá nhân khác, người nộp thuế có thể hoàn thành giấy uỷ quyền theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

Mẫu bao gồm một số nội dung chính như: 

  • Họ và tên
  • Mã số thuế của người nộp thuế
  • Thông tin về cơ quan được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
  • Trường hợp được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
  • Người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên.

Bước 2: Gửi giấy đã điền đầy đủ thông tin đến cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế tiến hành gửi cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập. Thực tế, kế toán doanh nghiệp sẽ chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị điền thông tin theo quy định để tiến hành khai và nộp thuế theo đúng thời hạn quy định.

Mẫu giấy ủy quyền thuế TNCN chuẩn nhất 2024

Người nộp thuế TNCN thuộc đối tượng điền thông tin theo mẫu giấy ủy quyền theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm với Thông tư 80/2021/TT- BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                    
         
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
Năm ………. 
Tên tôi là: ……………………………………………………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………..……. 
Năm …………… tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :
(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ……………………………… và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;
(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị …………………………… (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị ……………………………… (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;
(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai. 
Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(Mã số thuế: ………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
  ……, ngày ……. tháng ……. năm …….                    
NGƯỜI UỶ QUYỀN              
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp nhiều người lao động tại cùng một tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì hoàn thành mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm các thông tin: Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên và Ký tên.

Xem thêm: Tìm hiểu các quy định tạm hoãn hợp đồng lao động doanh nghiệp cần biết

Kết luận

Nếu bạn quan tâm đến ủy quyền quyết toán thuế TNCN, hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm hiểu kỹ lưỡng các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN và các mẫu giấy mà Việc Làm 24h giới thiệu trên để đảm bảo thực hiện việc quyết toán thuế đúng theo quy định. Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi các thủ tục pháp lý quan trọng khác mà Nghề Nghiệp Việc Làm 24h cập nhật mới nhất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cùng các cơ hội việc làm hấp dẫn cho mình bạn nhé!

Việc làm gợi ý

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤXem thêm >ㅤㅤㅤ

Xem thêm: Năm mới rồi, thất nghiệp không đáng sợ nữa, chỉ cần bạn nhớ 4 điều này

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục