Hướng dẫn cách tạo mẫu quyết định tăng lương đúng chuẩn hiện nay

Quyết định tăng lương là một phần quan trọng của quản lý nhân sự, giúp tạo động lực cho nhân viên và duy trì sự hài lòng trong công việc. Trong bài viết này, hãy cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu về quyết định tăng lương và các mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên phổ biến mà các doanh nghiệp có thể sử dụng.

Quy định về tiền lương của người lao động

quyết định tăng lương
Tăng lương là hoạt động quan trọng của quản lý nhân sự

Điều 90 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định:

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu theo công việc hoặc chức danh trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương của người lao động đang nhận lương theo mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng theo.

Quy định về quyết định tăng lương, nâng lương 

Quyết định tăng lương cho nhân viên được hiểu là phần tiền lương mà người lao động nhận được sẽ tăng hơn với thỏa thuận về tiền lương trong hợp đồng lao động hoặc tăng hơn so với mức lương trước đó.

Điều 103 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định: Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Theo đó, pháp luật không đưa ra quy định cụ thể về quyết định tăng lương mà còn phụ thuộc vào điều kiện khách quan, quy mô và quy định của mỗi doanh nghiệp. 

 • Đối với các trường hợp công việc đặc biệt, người quản lý hoặc người đảm nhiệm các chức vụ quan trọng có thẩm quyền quyết định tăng lương, nâng lương theo quy định và Điều lệ công ty.
 • Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường theo hợp đồng giao kết, người đại diện theo pháp luật đảm nhận vị trí quản lý doanh nghiệp là giám đốc hoặc tổng giám đốc sẽ ra quyết định tăng lương, nâng lương.

Người lao động có được thoả thuận với người sử dụng lao động về quyết định nâng lương không?

quyết định tăng lương
Người lao động có thể thỏa thuận quyết định tăng lương với người sử dụng lao động không?

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định nội dung phải có trong hợp đồng lao động phải có: Chế độ nâng bậc, nâng lương: theo thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

Theo đó, chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng lao động. Các vấn đề về tiền lương, chế độ chính sách về  tiền lương, thời điểm tăng lương và quy chế nâng lương,… sẽ được người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc các bên dẫn chiếu đến nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể,.. 

Trong trường hợp người lao động nhận lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới và có thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc tăng lương định kỳ hằng năm trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy định của công ty có ghi nhận quyết định tăng lương này thì người lao động cần xem kỹ các điều kiện tăng lương để đảm bảo mình đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện hay chưa. Nếu người lao động đã đáp ứng đủ điều kiện tăng lương thì được quyền yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện quyết định tăng lương.

Xem thêm: Người lao động sẽ được tăng 12 khoản tiền này khi tăng lương cơ sở

Nội dung mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên 

quyết định tăng lương
Mẫu tăng lương cho nhân viên cần có những nội dung quan trọng nào?

Pháp luật không quy định cụ thể mẫu tăng lương, do đó, mỗi doanh nghiệp có thể soạn thảo nội dung quyết định phù hợp với tính chất và đặc thù công việc của tổ chức. Thông thường, nội dung của mẫu tăng lương cho nhân viên bao gồm các nội dung chính sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên công ty như trên Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Căn cứ tăng lương: Căn cứ vào nghị định, nghị quyết của Nhà nước ban hành; căn cứ vào điều lệ, nội quy công ty; căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Tên quyết định: Quyết định tăng lương hoặc quyết định điều chỉnh lương. 
 • Thông tin của nhân viên được tăng lương: Họ và tên, ngày sinh, vị trí và chức vụ. Nếu quyết định cho tập thể có danh sách đính kèm với đầy đủ thông tin của nhân viên thì trong quyết định thay bằng cụm từ “các cá nhân có trong danh sách đính kèm theo quyết định tăng lương này”.
 • Nội dung tăng lương: Ghi rõ mức lương hiện tại và mức lương mới được tăng lên bằng chữ và bằng số. Đối với các cơ quan nhà nước thì ghi rõ bậc lương, hệ số lương hiện tại và bậc lương, hệ số lương mới.
 • Lý do được tăng lương.
 • Thời gian bắt đầu tăng lương.
 • Bộ phận căn cứ thi hành quyết định: Đối với doanh nghiệp là bộ phận Nhân sự, Tài chính kế toán và nhân sự được tăng lương. Đối với cơ quan nhà nước là phòng Tài chính kế toán, văn thư và nhân sự được tăng lương.
 • Nơi nhận: Bộ phận căn cứ thi hành quyết định và lưu văn thư đối với các cán bộ, công chức; lưu văn phòng đối với các quyết định cho nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Ký tên và đóng dấu của người có thẩm quyền ra quyết định.

Xem thêm: Cách tính bậc lương công chức có thay đổi gì khi tăng lương cơ sở?

Các mẫu quyết định tăng lương cho đúng chuẩn

1. Mẫu tăng lương cho cán bộ, công chức: Tải về tại đây.

2. Mẫu tăng lương cho nhân viên: Tải về tại đây.

3. Mẫu tăng lương cho giám đốc công ty: Tải về tại đây.

4. Mẫu tăng lương cho tập thể: Tải về tại đây.

5. Mẫu tăng lương cho nhân viên trước thời hạn: Tải về tại đây.

Kết luận

Hy vọng những thông tin hữu ích mà Việc Làm 24h chia sẻ trong bài viết trên đã giúp các bạn hiểu thêm rõ về tầm quan trọng của quyết định tăng lương trong quản lý nhân sự. Việc sử dụng các mẫu tăng lương cho nhân viên đúng chuẩn giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này. Các doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố như hiệu suất làm việc hoặc thành tích của nhân viên để đưa ra quyết định hợp lý. 

Xem thêm: 5 sai lầm HR cần tránh khi tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục