Black company là gì? Dấu hiệu cảnh báo bạn đang làm việc cho một công ty đen

Thuật ngữ Black company thường dùng để chỉ những công ty độc hại. Nhân viên thường xuyên căng thẳng, giao tiếp bị hạn chế, văn hóa đổ lỗi tràn lan và mọi người được khen thưởng vì thái độ và hành động phi đạo đức. Làm việc lâu dài trong black company, người lao động có thể trầm cảm,...