Biệt phái là gì? Quy định về biệt phái công chức, viên chức như thế nào?

Biệt phái công chức, viên chức là một phần không thể thiếu trong hệ thống hành chính công của mỗi quốc gia. Đây là một đặc trưng quan trọng của cơ cấu chính trị và xã hội, thể hiện sự chuyên môn hóa và phân cấp trong quản lý nhà nước. Biệt phái là gì? Quy định như thế nào? Hãy cùng Nghề Nghiệp Việc Làm 24h tìm hiểu ngay trong bài viết bên dưới nhé!

1. Biệt phái là gì?

Theo Điều 53 của Luật cán bộ, công chức năm 2008 đã định rõ về biệt phái công chức như sau: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm biệt phái công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.”

Theo quy định của Điều 36 trong Luật Viên chức 2010 về biệt phái viên chức được định nghĩa như sau: “Đây là quá trình khi viên chức của một đơn vị sự nghiệp công lập được gửi đi làm việc tại một cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.”

biệt phái là gì
Biệt phái là gì? Đây là quá trình mà công chức, viên chức được gửi đến một cơ quan, đơn vị, tổ chức khác để làm việc.

2. Các trường hợp công chức, viên chức được biệt phái là gì?

Sau khi đã hiểu về khái niệm biệt phái là gì, vậy trường hợp nào thì công chức, viên chức sẽ được biệt phái? 

Theo quy định của Khoản 1 Điều 27 trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP, các trường hợp mà công chức, viên chức được biệt phái để thực hiện nhiệm vụ được liệt kê như sau:

Trường hợp thứ nhất, trong các tình huống đột xuất và cấp bách.

Trường hợp thứ hai, khi công chức, viên chức được biệt phái để thực hiện công việc cần giải quyết trong một khoảng thời gian nhất định. 

Các công chức, viên chức nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi sẽ không bị biệt phái.

3. Quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức trong thời gian biệt phái là gì?

Trong suốt thời gian biệt phái, công chức, viên chức phải tuân thủ các chỉ đạo và quản lý của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị mà họ được cử đến.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của công chức, viên chức trong thời gian biệt phái.

Các công chức và viên chức được gửi biệt phái đến các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Khi hết thời hạn biệt phái, công chức, viên chức sẽ trở về đơn vị cũ để tiếp tục công tác. Người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp công việc cho viên chức.

biệt phái là gì
Công chức, viên chức được biệt phái sẽ được sắp xếp vị trí làm việc tại chỗ làm mới và được hưởng toàn bộ quyền lợi về tiền lương.

4. Thời hạn biệt phái công chức, viên chức

Theo quy định trong Khoản 2 của Điều 53 trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và hướng dẫn tại Khoản 2 của Điều 27 trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thời hạn biệt phái công chức, viên chức không được vượt quá 03 năm, trừ những trường hợp được quy định cụ thể theo luật chuyên ngành.

5. Trình tự và thủ tục biệt phái công chức, viên chức

Theo quy định của Điều 27 trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thẩm quyền quyết định về việc biệt phái được ủy thác cho người đứng đầu của cơ quan hoặc tổ chức có trách nhiệm phân cấp và quản lý công chức, hoặc được trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Về quy trình và thủ tục điều động, luân chuyển, và biệt phái công chức, viên chức:

  • Bước 1: Người đứng đầu của cơ quan hoặc tổ chức nơi công chức, viên chức đang làm việc và nơi được gửi biệt phái thống nhất ý kiến thông qua trao đổi văn bản.
  • Bước 2: Sau khi có sự thống nhất, người đứng đầu của cơ quan hoặc tổ chức nơi công chức, viên chức đang công tác sẽ quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định.

Lưu ý: Trước khi đưa ra quyết định về việc biệt phái, người đứng đầu của cơ quan hoặc tổ chức cần tiến hành cuộc họp với công chức, giải thích rõ ràng về mục đích và sự cần thiết của việc biệt phái, lắng nghe ý kiến từ công chức trước khi ra quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

6. Chế độ biệt phái công chức, viên chức như thế nào?

Theo Luật Viên chức 2010, đơn vị sự nghiệp công lập được giao biệt phái có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của công chức, viên chức trong thời gian biệt phái. Tuy nhiên, một số văn bản của các cơ quan Trung ương lại có quy định khác nhau.

Cụ thể, theo điểm a, Mục 2, Phần II của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, biệt phái giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không được hưởng các khoản phụ cấp ưu đãi khi không tham gia giảng dạy liên tục trong vòng 3 tháng ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thêm vào đó, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC, các cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp khi có thời gian đi công tác, làm việc, hoặc học tập không ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên.

Cuối cùng, theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012, thời gian không trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế công lập từ 1 tháng trở lên cũng không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.

Những quy định này thể hiện sự khác biệt trong việc áp dụng chế độ biệt phái đối với các nhóm công chức, viên chức trong các lĩnh vực và vùng miền khác nhau.

biệt phái là gì
Tuỳ theo công chức, viên chức ở những lĩnh vực, ngành nghề hay vùng miền khác nhau mà sẽ có những chế độ biệt phải phù hợp.

7. Có được biệt phái viên chức sang công chức không?

Điều 42 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP có quy định về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức. Theo đó, nếu viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có đủ trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng, viên chức đó có thể được xét chuyển vào công chức mà không cần qua thi tuyển.

Viên chức khi được tiếp nhận và bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội phải tuân thủ quy trình xét chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển, đồng thời quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Đối với viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức, khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, họ phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm, đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm và hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, quan trọng là viên chức biệt phái không thuộc vào trường hợp chuyển đổi viên chức sang công chức như quy định tại Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, trong thời gian biệt phái, viên chức biệt phái làm việc tại cơ quan khác không được coi là công chức.

Tạm kết

Biệt phái công chức và viên chức tạo ra sự linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong hệ thống hành chính công. Biệt phái giúp tận dụng tối đa tài nguyên nhân lực và kiến thức chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện cho sự trao đổi thông tin và học hỏi giữa các đơn vị. Việc áp dụng các quy định và chính sách liên quan đến biệt phái cũng đòi hỏi sự cân nhắc để đảm bảo công bằng trong quản lý nhân sự.

Hy vọng rằng qua bài viết trên giúp bạn hiểu hơn về khái niệm biệt phái là gì. Đừng quên đón đọc các bài viết hữu ích khác tại Vieclam24h.vn nhé!

Việc làm gợi ý

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤXem thêm >ㅤㅤㅤ

Bên cạnh đó, Vieclam24h.vn hiện đã có tính năng tạo CV cực đơn giản với hàng ngàn mẫu CV ấn tượng, đầy đủ thông tin giúp bạn dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với nhà tuyển dụng trong lần gặp đầu tiên. Truy cập ngay để thỏa sức sáng tạo CV cá nhân với chức năng tùy chỉnh màu sắc, nội dung, bố cục,… để tìm việc nhanh chóng tại môi trường làm việc mơ ước nhé.

Xem thêm: Cách tính bậc lương công chức có thay đổi gì khi tăng lương cơ sở?

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục