Cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng chuẩn

Khó khăn trong tìm kiếm việc làm là những vấn đề mà không ít người phải đối mặt. Đặc biệt, trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay, tình trạng thất nghiệp càng trở nên nghiêm trọng. Để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, để được nhận trợ cấp này, người lao động phải nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng quy định. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lấy ở đâu? Cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao? Trong bài viết này, Nghề Nghiệp Việc Làm 24h sẽ giới thiệu đến các cho bạn mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chính xác nhất hiện nay.

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là văn bản nằm trong hồ sơ đề nghị hưởng BHTN mà người lao động khi mất việc làm thuộc diện được hưởng bảo hiểm gửi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nhằm mục đích đề nghị được hưởng BHTN để bù đắp một phần thu nhập khi thất nghiệp, hỗ trợ người lao động duy trì việc làm, học nghề hoặc tìm việc làm dựa trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Hồ sơ gồm những gì?

Người lao động hiện đang là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong trường hợp người lao động bị mất việc làm và đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng BHTN sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Người lao động cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: 

1) Bản chính sổ BHXH

2) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 theo mẫu của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3) Bản sao công chứng hoặc bản chính của 01 trong các giấy tờ sau đây xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
  • Quyết định thôi việc, quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm…………………….…………………………………                                         
Tên tôi là:…………………………………. Sinh ngày:……………………………. Giới tính:………………..
Số chứng minh nhân dân/ Số định danh cá nhân:…………………………………………………………..
Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:………………………………………… Địa chỉ email: (nếu có)………………………………..
Số tài khoản (ATM nếu có) ………………………….. Tại ngân hàng:………………………………………
Trình độ đào tạo:………………………………………………………………………………………………………..
Ngành nghề đào tạo:…………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………
Ngày ………………………….. , tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………………..tại địa chỉ:………………………………………………………………………….      
Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………………………….. tháng.
Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kèm theo Đề nghị này là (1)……………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lấy ở đâu?

Người lao động có thể xin mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc tải trực tiếp mẫu đơn 03 – TT 28 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.

Xem thêm: Gần 30 tuổi vẫn thất nghiệp tôi cất bằng đại học để đi làm phụ hồ

Cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng chuẩn

đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hướng dẫn cách điền đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2023

1. Kính gửi: Điền tên Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ.

Ví dụ: Nếu bạn ở TP Hồ Chí Minh bạn có thể điền Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh. 

2. Ở mục tên bạn ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh và giới tính theo giấy khai sinh hoặc theo CMND/CCCD.

3. Số CMND/ Số định danh cá nhân: Điền số thẻ CMND/CCCD hoặc Mã định danh cá nhân

4. Số sổ BHXH: Điền mã số BHXH của bạn.

5. Số điện thoại: Điền số dùng để liên hệ với bạn trong trường hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm cần liên hệ hoặc gửi tin nhắn thông báo về việc giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp.

6. Địa chỉ email(nếu có): Trong trường hợp không thể liên hệ được với bạn qua điện thoại, Trung tâm Dịch vụ việc làm có thể gửi thông báo cho bạn qua Email đăng ký

7. Số tài khoản ATM (nếu có): Trong trường hợp bạn muốn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ngân hàng, bạn có thể điền số tài khoản và tên ngân hàng thụ hưởng của cá nhân. Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ căn cứ vào số tài khoản được cung cấp để chuyển khoản tiền trợ cấp thất nghiệp cho bạn.

8. Trình độ đào tạo: Điền theo chức vụ của bạn tại nơi làm việc cũ.

Ví dụ: Công nhân/ Kỹ sư/ Giám đốc…

9. Ngành nghề đào tạo: Điền thông tin về bộ phận làm việc của bạn.

Ví dụ: Marketing, Kế toán,…

10. Nơi ở hiện tại: Điền địa chỉ nơi sinh sống hiện tại của bạn.

11. Ngày (thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động), tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị, công ty cũ) tại địa chỉ (địa chỉ làm việc cũ).

12. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Hết hợp đồng, chuyển đơn vị công tác, lý do cá nhân,…

13. Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Hợp đồng có thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

14. Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: Điền cụ thể số tháng.

15. Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM): Bạn lựa chọn cơ quan BHXH quận/huyện nơi tham gia đóng BHXH hoặc chọn nhận trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM.

16. Kèm theo Đề nghị này là các giấy tờ có trong hồ sơ hưởng BHTN được quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Lưu ý: Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp chưa rõ cách điền đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hồ sơ hưởng có thể đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc cơ quan BHXH cấp xã, huyện, thị trấn nơi được BHXH cấp tỉnh ủy nhiệm chi trả BHTN để được hướng dẫn cụ thể và làm hồ sơ nhanh chóng.

Xem thêm: Năm mới rồi, thất nghiệp không đáng sợ nữa, chỉ cần bạn nhớ 4 điều này

Nộp đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm năm 2013 quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Đồng thời, khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP cũng hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: “Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, người lao động hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Kết luận

Việc nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là điều cần thiết giúp người lao động có thể vượt qua khó khăn trong thời gian tìm kiếm việc làm mới. Hy vọng những thông tin hữu ích mà Việc Làm 24h chia sẻ trên về cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng để nhận được trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng nhất. 

Xem thêm: Cách tính bảo hiểm thất nghiệp chuẩn nhất đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục