Khi nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, mẫu giấy ủy quyền năm 2024

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngày càng trở nên quan trọng và được áp dụng phổ biến đối với các cá nhân khi phát sinh vấn đề liên quan đến thu nhập. Theo quy định của nhà nước, cá nhân có quyền tự thực hiện quyết toán hoặc thực hiện ủy quyền quyết toán...