Trợ giảng là gì? Mức lương có cao không, công việc cụ thể như thế nào? 

Trợ giảng là một trong những vị trí quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò, nhiệm vụ và mức lương của vị trí này. Trợ giảng là gì? Công việc của trợ giảng là gì? Mức lương và cơ hội tuyển dụng trợ giảng ra sao? Bài viết...