Bảng mã ASCII – Tổng hợp từ cơ bản đến nâng cao

Bảng mã ASCII là hệ thống ngôn ngữ không thể thiếu trong lập trình, giúp lập trình viên trao đổi thông tin với máy tính. Nếu bạn muốn cập nhật các bảng mã ASCII phổ biến nhất hiện nay, bài viết dưới đây của Nghề Nghiệp Việc Làm 24h chắc chắn dành cho bạn!

Bảng mã ASCII là gì?

bảng mã ascii
Bảng mã ASCII đặt nền móng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông số.

Bảng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) có nghĩa là Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ. Đây là hệ thống ngôn ngữ bao gồm các ký tự và mã ký tự được hình thành dựa trên chữ bảng chữ cái Latinh. ASCII được công bố lần đầu vào năm 1963 bởi Hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kỳ, được xem là tiêu chuẩn phần mềm phổ biến nhất hiện nay. 

Bảng mã ASCII bao gồm 256 ký tự, với 128 ký tự của bảng mã ASCII chuẩn và 128 ký tự của bảng mã ASCII mở rộng. Bảng mã ASCII chuẩn trước đây chỉ có 128 ký tự (hệ thập phân từ 0 – 127) và được biểu diễn ở dạng nhị phân với 7 ký tự (7 bits). Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về ngôn ngữ, bảng mã ASCII đã ra đời với 128 ký tự (hệ thập phân từ 128 – 255) và được biểu diễn ở dạng nhị phân với 8 ký tự (8 bits).

Công dụng

bảng mã ascii
Bảng mã ASCII giúp quá trình giao tiếp và trao đổi thông tin giữa con người và máy tính hiệu quả.

Bảng mã ASCII đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực tin học và truyền thông số. Bảng mã này đã tạo nên sự hiểu biết chung và đồng bộ giữa các thiết bị và ứng dụng kỹ thuật số, giúp quá trình trao đổi và giao tiếp thông tin giữa con người và máy tính được diễn ra trơn tru.

Bảng mã ASCII được sử dụng để chuyển đổi các ký tự và hiển thị văn bản trong máy tính, tạo nên một ngôn ngữ chung để các thiết bị có thể hiểu và giao tiếp với nhau. Khi bạn gõ phím, máy tính sẽ xử lý và chuyển đổi thành mã ASCII để hiển thị ký tự tương ứng trên màn hình. 

Khi lập trình, các nhà lập trình thường sử dụng bảng mã ASCII để xử lý văn bản và dữ liệu. Bên cạnh đó, bảng mã này còn được dùng để trao đổi thông tin trong các giao thức mạng, giúp thông điệp được truyền đi chính xác. 

Tổng hợp bảng mã ASCII 256 ký tự

1. Bảng ký tự điều khiển ASCII (không thể in được)

Những ký tự có thứ tự từ 0 – 32 theo hệ thập phân không được sử dụng để in màn hình, chúng thường được sử dụng để in trong DOS. Đồng thời, những ký tự đặc biệt được sử dụng để thực hiện theo mệnh lệnh, chẳng hạn như ký tự 7 – BEL khi bạn nghe tiếng bip.

Hệ 10 (DEC – Thập phân)Hệ 2 (BIN – Nhị phân)Hệ 16 (HEX – Thập lục phân)HTMLViết tắtTruy nhập bàn phímTên/Ý nghĩa
0000 00000NUL^@Ký tự rỗng
1000 00011SOH^ABắt đầu Header
2000 00102STX^BBắt đầu văn bản
3000 00113ETX^CKết thúc văn bản
4000 01004EOT^DKết thúc truyền
5000 01015ENQ^ETruy vấn
6000 01106ACK^FSự công nhận
7000 01117BEL^GTiếng kêu
8000 10008BS^HXoá ngược
9000 10019HT^IThẻ ngang
10000 10100ALF^JXuống dòng mới
11000 10110BVT^KThẻ dọc
12000 11000CFF^LCấp giấy
13000 11010DCR^MChuyển dòng/ Xuống dòng
14000 11100ESO^NNgoài mã
15000 11110FSI^OMã hóa/Trong mã
16001 000010DLE^PThoát liên kết dữ liệu
17001 000111DC1^QĐiều khiển thiết bị 1
18001 001012DC2^RĐiều khiển thiết bị 2
19001 001113DC3^SĐiều khiển thiết bị 3
20001 010014DC4^TĐiều khiển thiết bị 4
21001 010115NAK^UThông báo có lỗi bên gửi
22001 011016SYN^VThông báo đã đồng bộ
23001 011117ETB^WKết thúc truyền tin
24001 100018CAN^XHủy
25001 100119EM^YEnd of Medium
26001 10101ASUB^ZThay thế
27001 10111BESC^[ hay ESCThoát
28001 11001CFS^\Phân tách tập tin
29001 11011DGS^]Phân tách nhóm
30001 11101ERS^^Phân tách bản ghi
31001 11111FUS^_Phân tách đơn vị
127111 11117FDELDELXóa

2. Bảng ký tự in được

Hệ 10 (DEC – Thập phân)Hệ 2 (BIN – Nhị phân)Hệ 16 (HEX – Thập lục phân)HTMLĐồ họa (Hiển thị ra được)
32010000020Khoảng trống (Space)
33010000121!!
34010001022
35010001123##
36010010024$$
37010010125%%
38010011026&&
39010011127
40010100028((
41010100129))
4201010102A**
4301010112B++
4401011002C,,
4501011012D
4601011102E..
4701011112F//
4801100003000
4901100013111
5001100103222
5101100113333
5201101003444
5301101013555
5401101103666
5501101113777
5601110003888
5701110013999
5801110103A::
5901110113B;;
6001111003C<<
6101111013D==
6201111103E>>
6301111113F??
64100000040@@
65100000141AA
66100001042BB
67100001143CC
68100010044DD
69100010145EE
70100011046FF
71100011147GG
72100100048HH
73100100149II
7410010104AJJ
7510010114BKK
7610011004CLL
7710011014DMM
7810011104ENN
7910011114FOO
80101000050PP
81101000151QQ
82101001052RR
83101001153SS
84101010054TT
85101010155UU
86101011056VV
87101011157WW
88101100058XX
89101100159YY
9010110105AZZ
9110110115B[[
9210111005C
9310111015D]]
9410111105E^^
9510111115F__
96110000060``
97110000161aa
98110001062bb
99110001163cc
100110010064dd
101110010165ee
102110011066ff
103110011167gg
104110100068hh
105110100169ii
10611010106Ajj
10711010116Bkk
10811011006Cll
10911011016Dmm
11011011106Enn
11111011116Foo
112111000070pp
113111000171qq
114111001072rr
115111001173ss
116111010074tt
117111010175uu
118111011076vv
119111011177ww
120111100078xx
121111100179yy
12211110107Azz
12311110117B{{
12411111007C||
12511111017D}}
12611111107E~~

3. Bảng mã mở rộng

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của mỗi quốc gia cũng như nhu cầu hiển thị thông tin nhiều hơn, bảng mã ASCII được mở rộng từ 128 ký tự lên đến 256 ký tự. Khác với bảng mã ASCII chuẩn sử dụng 7 bit, bảng mã mở rộng sử dụng 8 bit. Bảng mã ASCII mở rộng thường còn có cái tên khác là bảng mã ASCII 8 bit. 

Hệ 10 (DEC – Thập phân)Hệ 2 (BIN – Nhị phân)Hệ 16 (HEX – Thập lục phân)HTMLKý tự
128100000000x80
129100000010x81
130100000100x82
131100000110x83ƒƒ
132100001000x84
133100001010x85
134100001100x86
135100001110x87
136100010000x88ˆˆ
137100010010x89
138100010100x8AŠŠ
139100010110x8B
140100011000x8CŒŒ
141100011010x8D
142100011100x8EŽÄ
143100011110x8F
144100100000x90
145100100010x91
146100100100x92
147100100110x93
148100101000x94
149100101010x95
150100101100x96
151100101110x97
152100110000x98˜˜
153100110010x99
154100110100x9Ašš
155100110110x9B
156100111000x9Cœœ
157100111010x9D
158100111100x9Ežž
159100111110x9FŸŸ
160101000000xA0 
161101000010xA1¡¡
162101000100xA2¢¢
163101000110xA3££
164101001000xA4¤¤
164101001010xA5¥¥
166101001100xA6¦¦
167101001110xA7§§
168101010000xA8¨¨
169101010010xA9©©
170101010100xAAªª
171101010110xAB««
172101011000xAC¬¬
173101011010xAD­
174101011100xAE®®
175101011110xAF¯¯
176101100000xB0°°
177101100010xB1±±
178101100100xB2²²
179101100110xB3³³
180101101000xB4´´
181101101010xB5µµ
182101101100xB6
183101101110xB7··
184101110000xB8¸¸
185101110010xB9¹¹
186101110100xBAºº
187101110110xBB»»
188101111000xBC&#188¼
189101111010xBD½½
190101111100xBE¾¾
191101111110xBF¿¿
192110000000xC0ÀÀ
193110000010xC1ÁÁ
194110000100xC2ÂÂ
195110000110xC3ÃÃ
196110001000xC4ÄÄ
197110001010xC5ÅÅ
198110001100xC6ÆÆ
199110001110xC7ÇÇ
200110010000xC8ÈÈ
201110010010xC9ÉÉ
202110010100xCAÊÊ
203110010110xCBËË
204110011000xCCÌÌ
205110011010xCDÍÍ
206110011100xCEÎÎ
207110011110xCFÏÏ
208110100000xD0ÐÐ
209110100010xD1ÑÑ
210110100100xD2ÒÒ
211110100110xD3ÓÓ
212110101000xD4ÔÔ
213110101010xD5ÕÕ
214110101100xD6ÖÖ
215110101110xD7××
216110110000xD8ØØ
217110110010xD9ÙÙ
218110110100xDAÚÚ
219110110110xDBÛÛ
220110111000xDCÜÜ
221110111010xDDÝÝ
222110111100xDEÞÞ
223110111110xDFßß
224111000000xE0àà
225111000010xE1áá
226111000100xE2ââ
227111000110xE3ãã
228111001000xE4ää
229111001010xE5åå
230111001100xE6ææ
231111001110xE7çç
232111010000xE8èè
233111010010xE9éé
234111010100xEAêê
235111010110xEBëë
236111011000xECìì
237111011010xEDíí
238111011100xEEîî
239111011110xEFïï
240111100000xF0ðð
241111100010xF1ññ
242111100100xF2òò
243111100110xF3óó
244111101000xF4ôô
245111101010xF5õõ
246111101100xF6öö
247111101110xF7÷÷
248111110000xF8øø
249111110010xF9ùù
250111110100xFAúú
251111110110xFBûû
252111111000xFCüü
253111111010xFDýý
254111111100xFEþþ
255111111110xFF&#255ÿ

Kết luận

Bảng mã ASCII là nền móng quan trọng quyết định đến cơ chế hoạt động của các hệ thống điện tử và truyền thông số. Hy vọng bài viết trên của Vieclam24h.vn đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bảng mã ASCII và cập nhật các bảng mã ASCII phổ biến nhất. Hẹn gặp các bạn trong các bài viết tiếp theo! 

Việc làm gợi ý

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤXem thêm >ㅤㅤㅤ

Bên cạnh đó, Vieclam24h.vn hiện đã có tính năng tạo CV cực đơn giản với hàng ngàn mẫu CV ấn tượng, đầy đủ thông tin giúp bạn dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với nhà tuyển dụng trong lần gặp đầu tiên. Truy cập ngay để thỏa sức sáng tạo CV cá nhân với chức năng tùy chỉnh màu sắc, nội dung, bố cục,… để tìm việc nhanh chóng tại môi trường làm việc mơ ước nhé.

Xem thêm: Thuật toán là gì? Các thuật toán cơ bản mà bất kỳ lập trình viên nào cũng cần biết

Top công việc mới nhất

Cùng chuyên mục