Nghỉ việc trong thời gian thử việc không cần báo trước: Đúng hay sai?

Thử việc hiểu một cách đơn giản là khoảng thời gian mà ứng viên và nhà tuyển dụng tìm hiểu nhau trước khi chính thức hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, việc một bên đơn phương chấm dứt mối quan hệ mà không báo trước liệu có thật sự hợp lệ? Nghỉ việc trong thời gian thử việc không...